Opskrifter:
Forumtråde:
Profiler:

Hvad er der galt med ateisme?

 

Filosofi, Etik & Religion

Sider: << < 10 11 12 13 14 15 16 > >>
Jeff
Forum-indlæg: 1943
Område: Sjælland
Denne bruger har i år '14 doneret penge til at holde Vegetarkontakt.dk kørende.
Dato: 17/1 2013 16:13

I think we will have to stop now.

The topic and I, and probably you, are quite exhausted now.
Earthling
Forum-indlæg: 1079
Område: KBH
Dato: 17/1 2013 16:21 | Indlæg redigeret den: 17/1 2013 16:21

Fine by me if we stop here. ;)

I´m not exchausted, but I don´t want to spend more time on it.

<3


Huniche
Forum-indlæg: 60
Område: Midtjylland
Dato: 17/1 2013 16:47 | Indlæg redigeret den: 17/1 2013 16:48

John:
Wow....hvor skal jeg starte...

Du siger det selv: Wow (kald)

John:
-Hvorfor tror du på noget som helst af det, du snakker om?

Fordi jeg ikke kan underkende den autoritet, som Kirkens Lære ligger inde med. For mit eget personlige vedkommende har jeg været nødt til at kaste håndklædet i ringen, fordi den vej, som Gud udstak for mig tilbage til Troen var så genial og smuk, at den ikke kunne være et produkt af tilfældigheder. Den katolske Kristendom er det eneste sted, hvor man finder Gud i kød og blod - som en broder - og ikke blot som en transcendent skaber. Der bliver ikke kun peget hen imod Gud, men Han er der rent faktisk. At blive Guds barn i Dåben og at stå ved dette forhold ved at blive i Hans hus er klart at foretrække frem for trodse Ham og derved altings Ophav.
Det var ikke et fyldestgørende svar, det ved jeg godt.

-Har du nogensinde hørt om Epikuros' spørgsmål?

Ja, jeg kender det som Teodicé-problematikken. Det underminerer dog hverken Guds almægtighed, kærlighed eller eksistens, at menneskeheden generelt har valgt ikke at følge Gud. Dette forhold gør tvært imod, at vi selv kan erfare det, hvis vi omvender os.

-Hvordan får du din veganisme til at stemme overens med at Yahwe beordrer dyredrab i det gamle testamente, og tillader det i det nye (eks. ved at spise det, in person, som Jesus)?

Jeg er ikke jøde. Der er Det gamle Testamente og Det ny Testamente. Det gamle Testamente (den gamle Pagt) peger hen imod den kommende Messias, Guds inkarnation i Jesus Kristus, med hvem menneskeheden indgik en ny Pagt.
Jesus er ikke et dyr, og i forvandlingen begår vi intet drab på andre end os selv - vi ofrer os selv til Gud og lader Ham tage bolig i og iblandt os.
At Gud har sat mennesket til at herske over dyrene er der dog ingen tvivl om. Naturen er en gave til mennesket, som vi har ansvar for. Den gave behandler vi helt elendigt i vores del af verden, hvor jeg ser det som det mindste ikke at hoppe med på den værste forbrydelse mod vort ansvar: det industrielle dyrehold. Veganisme for mig er en praktisk løsning i vores samfund, som jeg følger ud fra min samvittighed - ikke en universel sandhed.

-Med at han beordrer slaveri i det gamle testamente, og tillader det i det nye (ja, forbyder slaver at gøre oprør og kommanderer dem at være lydige)?

Ja, den er meget provokerende for vore retfærdighedssans – ligesom næstekærlighedsbudskabet. De er egentlig også nært beslægtede. Det, at være slave, er ikke i sig selv noget dårligt – kun hvis man bliver beordret til gøre ondt, og da kræves der ikke lydighed. Det drejer sig om at vise kærlighed og respekt der, hvor man er – og at vise respekt for der, hvor man er blevet placeret; Guds kærlighed virker som oftest stærkest i de mindst flatterende sammenhænge. Det vidste Jesus, som blev kritiseret for at hænge ud med toldere, tyveknægte og ludere..
En slaveejer har ikke mindre ret til at blive elsket end andre. Det samme gælder den anden vej rundt – det står i samme afsnit.

-Med at han kommanderer kvinder at være deres mænd underdanige i alle ting, "på samme måde som mændene er underdanige til Jesus"?

Du har sakset lidt, så Bibelen kan passe til dit billede af den. Budet lyder sådan:
I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus, I hustruer under jeres mænd som under Herren; for en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved og sit legemes frelser. Ligesom kirken underordner sig under Kristus, sådan skal også I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt.
Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet, for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Sådan bør også mændene elske deres hustruer som deres eget legeme. Den, der elsker sin hustru, elsker sig selv.
Ingen hader jo sin egen krop, men nærer og plejer den, som Kristus gør med kirken. For vi er lemmer på hans legeme. Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød. Dette rummer en stor hemmelighed – jeg sigter til Kristus og kirken. Men det gælder også jer, at I hver især skal elske jeres hustru som jer selv, og hustruen skal have ærefrygt for sin mand.

Det taler næsten for sig selv. Det handler om at elske hinanden - for Guds skyld. Det er smukt, synes jeg.

-Hvad godt er der kommet af buddet om at dræbe hekse?

Det ved jeg ikke. Igen: Jeg er ikke jøde, og det eneste bud om at dræbe troldkvinder er i Anden Mosebog.
Den katolske Kirke har aldrig påbudt at dræbe hekse. Tvært imod har Hun flere gange fordømt heksehenrettelser og -retssager, da Den har fundet, at det bundede i folkelig overtro, eller at forbrydelsen ofte var af ganske anden karakter (tilbedelse af djævelen, kætteri, forgiftning el. lign.).
Taler vi om protestantiske kirker er sagen dog en ganske anden. Da disse ofte har været evangeliske, har de ikke haft en Gudgiven autoritet til at fordømme deres djævelske hysteri og overtro, hvilket har ført til tusindvis af ofte uskyldige kvinders frygtelige henrettelser.
Jeff
Forum-indlæg: 1943
Område: Sjælland
Denne bruger har i år '14 doneret penge til at holde Vegetarkontakt.dk kørende.
Dato: 17/1 2013 17:52

Huniche,

Although it is atypical rhetoric for me, all I can say is, Holy Shit!
John
Forum-indlæg: 1388
Område: KBH
Dato: 18/1 2013 00:46 | Indlæg redigeret den: 18/1 2013 01:00

Jaeh, nu når rollerne er byttet og Jeff lufter noget af det som jeg EGENTLIGT har lyst til at sige, så kan jeg forblive objektiv og saglig lidt endnu...

Du svarer ikke rigtigt på nogle af mine spørgsmål, Huniche, så jeg vil lige uddybe lidt.

-Hvorfor tror du på noget som helst af det, du snakker om?

Du tror (går jeg ud fra) at der findes masser af falske påstande, falske religioner og overtro. Hvorfor tror du IKKE at kristendom er iblandt disse?
-Har du nogensinde hørt om Epikuros' spørgsmål?

Du svarer med ordene
Det underminerer dog hverken Guds almægtighed, kærlighed eller eksistens, at menneskeheden generelt har valgt ikke at følge Gud.

og røber at du ikke har forstået argumentets pointe eller styrke:

Der er kun 3 mulige grunde til ikke at gøre det gode (for alle - mig, dig og Yahwe): 1) Man ved ikke at uretfærdig lidelse findes. 2) Man har ikke magten til at hjælpe. 3) Man er ligeglad.
Der FINDES uretfærdig lidelse. Så hvis gud findes, så må én af disse gælde for ham.
Ergo: Den alvidende, almægtige og algode Gud KAN ikke findes. Ikke blot er der intet bevis eller indikation på hans eksistens. Han eksistens er en logisk umulighed.

Dertil
Menneskers ondskab er ikke det eneste onde i verden. Naturkatastrofer, tørke, sygdomme og død generelt. Darwin sagde det meget godt:
I cannot persuade myself that a beneficent and omnipotent God would have designedly created parasitic wasps with the express intention of their feeding within the living bodies of Caterpillars.

Bl.a. dette er ikke menneskers skyld.

-Hvordan får du din veganisme til at stemme overens med at Yahwe beordrer dyredrab i det gamle testamente, og tillader det i det nye...?

Du svarer
Veganisme for mig er en praktisk løsning i vores samfund, som jeg følger ud fra min samvittighed - ikke en universel sandhed.

OK...? Du mener simpelthen ikke at det er forkert at dræbe dyr? Og hvis det ikke er forkert at myrde uskyldige for sjov (altså for en smagsoplevelse, når man har andet, sundere og billigere mad), er NOGET så forkert? Altså virkeligt forkert - som du kalder det: En universel sandhed? Er du totalt moralrelativist? Er din veganisme bare en hip trend som kan ændre sig i næste uge? Og hvad er den overhovedet "en praktisk løsning" TIL?
-Med at han beordrer slaveri i det gamle testamente, og tillader det i det nye (ja, forbyder slaver at gøre oprør og kommanderer dem at være lydige)?

Du svarer:
Det, at være slave, er ikke i sig selv noget dårligt – kun hvis man bliver beordret til gøre ondt, og da kræves der ikke lydighed.

Jeg ved ikke om jeg skal hænge mig i at du siger at slaveri er OK, eller i at du ikke forstår hvad slaveri ER...
En slave kan ikke bestemme hvornår den adlyder og ikke adlyder. De får pisk eller bliver bliver aflivet, hvis de ikke vil lystre ejeren. Notér: EJEREN. Dét er hvad slaveri er. Er det OK?
-Med at han kommanderer kvinder at være deres mænd underdanige i alle ting, "på samme måde som mændene er underdanige til Jesus"?

På samme måde som før, så synes du ikke at forstå problemet....
Ja, der er et bud til manden om at elske kvinden, og et bud til kvinden om at adlyde manden i alle ting, ligesom manden adlyder Jesus.
Er det dit indtryk at Han ikke kræver at kvinden skal elske manden også?
Kærlighedsbuddet går begge veje. Og dertil er der et bud om blind lydighed og total underdanighed til den ENE part - kvinden.
Er det lige? Forstår du hvad retfærdighed betyder? Nej, igen går du ind for herre-slave forhold.

Og så var der din generelle kommentar
Jeg er ikke jøde. Der er Det gamle Testamente og Det ny Testamente. Det gamle Testamente (den gamle Pagt) peger hen imod den kommende Messias, Guds inkarnation i Jesus Kristus, med hvem menneskeheden indgik en ny Pagt.

både vedr. ordren til heksedrab, slaveri og andet.
Jeg ved godt at du ikke er jøde. Men du tilbeder den samme gud som de gør. Du tror på at det var DIN gud - Yahwe - der beordrede slaveri, folkedrab, heksedrab (= drab på uskyldige, da magi jo ikke eksisterer), dyre- og menneskeofringer. Og jeg spørger dig så om en person som går ind for sådanne ting er retfærdig eller god.
At han har ændret mening i mellemtiden gør ham ikke mindre ansvarlig overfor de ting han gjorde. Det gør ham bare inkonsistent.

Du fyrer linier af. Linier som du har fra din kult.

Hold op med dét, og tænk!
Jeff
Forum-indlæg: 1943
Område: Sjælland
Denne bruger har i år '14 doneret penge til at holde Vegetarkontakt.dk kørende.
Dato: 18/1 2013 06:39 | Indlæg redigeret den: 18/1 2013 06:41

Jeg er ikke jøde. Der er Det gamle Testamente og Det ny Testamente. Det gamle Testamente (den gamle Pagt) peger hen imod den kommende Messias, Guds inkarnation i Jesus Kristus, med hvem menneskeheden indgik en ny Pagt.


Mener du at guden i Det Gamle Testamente har været en anden gud end guden i Det Nye Testament? Efter min opfattelse har du ikke svaret spørgsmålet. Her skriver jeg det lidt anderledes for dig:

"Hvordan får du din veganisme til at stemme overens med at Yahwe beordrede dyredrab i det gamle testamente, og tillader det i det nye (eks. ved at spise det, in person, som Jesus)?"

Earthling
Forum-indlæg: 1079
Område: KBH
Dato: 18/1 2013 15:55 | Indlæg redigeret den: 18/1 2013 16:08

You guys actually raise good and valid questions, several of which I have addressed elsewhere on other threads if you care to re-visit them. I could provide a list of threads and links but I´d probably be told I´m spamming or that I have a hidden agenda. I would also discuss the questions you pose if I was of the persuasion that sooner or later the discussion wouldn´t descend into the usual denigration and abuse...

In any case, you´re off-topic - again!!! ;) :)


Ergo: Den alvidende, almægtige og algode Gud KAN ikke findes. Ikke blot er der intet bevis eller indikation på hans eksistens. Han eksistens er en logisk umulighed.

"Postulating the nonexistence of God, atheism immediately commits the blunder of an absolute negation, which is self-contradictory. For, to sustain the belief that there is no God, it has to demonstrate infinite knowledge, which is tantamount to saying, “I have infinite knowledge that there is no being in existence with infinite knowledge.” - Ravi Zacharias


<3

John
Forum-indlæg: 1388
Område: KBH
Dato: 18/1 2013 20:46

There is a difference between analytic (a-priori) knowledge, and synthetic (a posteriori) knowledge.

Some things can only be known through experimentation. If you want to know if there is a worm under a rock, you have to lift the rock and have a look. But if it turns out that there are no worms under that rock, one can not infer from that, that there are no worms under any rocks, anywhere. Simply because one cannot check.
But other things can be known without experimentation.
We don't need to perform experiments to know that 2+2=4
We know it by the meanings of the concepts involved. We cannot disagree with it without contradicting ourselves.
Likewise, we can know that 2+2 does not equal 5, because it is self-contradictory. It is nonsense.

It is in THIS way that we know that the classical, all-powerful, all-knowing and all-good God cannot exist, since evil and injustice exist. We have contradicted ourselves. It is logically impossible. We are speaking nonsense if we claim it, just as if we were saying 2+2=5
Jeff
Forum-indlæg: 1943
Område: Sjælland
Denne bruger har i år '14 doneret penge til at holde Vegetarkontakt.dk kørende.
Dato: 19/1 2013 08:05 | Indlæg redigeret den: 19/1 2013 08:44

I would have made very similar points to John's although I feel that he really has cast it in terms of deduction and induction.

However, I totally agree with John's way of describing Epicurus' reasoning.

Importantly, it invalidates all your own use of reasoning and evidence over these many posts to assert that
logic can be set aside when it comes to questions about the nature of gods, as your quotes suggest we should do.

I am reminded of the words of one of the founders of the United States, John Adams, its second president, where he states that human understanding has

"...Made it certain that two and one make three; and that one is not three; nor can three be one...Miracles or Prophecies might frighten is out of our wits; might scare us to death; might induce Us to lie; to say that We believe that 2 and 2 make 5. But we should not believe it. We should know the contrary."

There are many points to be made about the Epicurean dilemma, however, the erosion of logic itself is not one of the ones that can persuade enlightened minds.
Huniche
Forum-indlæg: 60
Område: Midtjylland
Dato: 19/1 2013 10:03

Jeff:
Although it is atypical rhetoric for me, all I can say is, Holy Shit!

Skønt med en kortfattet udmelding, der ikke er søbet ind i retorisk bavl !ja

John:
Du tror (går jeg ud fra) at der findes masser af falske påstande, falske religioner og overtro. Hvorfor tror du IKKE at kristendom er iblandt disse?

Troen er en nådegave, som jeg har fået, fordi Gud elsker mig.
Den er den eneste tro, som har fået sin autoritet direkte fra Gud (og ikke fra en blandt mange guder eller "engle" eller "profeter", men fra Gud). Dette bekræftes ikke blot af Skrifterne og Overleveringerne, men også af utallige mirakler, der finder sted den dag i dag. Der bliver ofte kanoniseret nye helgener og til hver af disse er der tilknyttet påviselige mirakler. Desuden er Gud fysisk til stede ved den hellige Eukaristi - så jeg har selv mødt Ham. Fordi jeg tror.

Der er kun 3 mulige grunde til ikke at gøre det gode (for alle - mig, dig og Yahwe): 1) Man ved ikke at uretfærdig lidelse findes. 2) Man har ikke magten til at hjælpe. 3) Man er ligeglad.
Der FINDES uretfærdig lidelse. Så hvis gud findes, så må én af disse gælde for ham.
Ergo: Den alvidende, almægtige og algode Gud KAN ikke findes. Ikke blot er der intet bevis eller indikation på hans eksistens. Han eksistens er en logisk umulighed.

Guds eksistens er ikke en umulighed – den er et mysterium ligesom Hans almagt. Netop de af verdens uretfærdigheder, der ikke er menneskernes skyld fordrer vor tro på, at Gud er god, og at de lidelser, som synes uforskyldte, skal føre noget bedre med sig. Jeg kan ikke forestille mig at kunne holde ud at leve på jorden, hvis jeg ikke havde den tro. Naturligvis kan vi ikke fatte meningen med alt. Også af den grund er ateisme en forfærdelig ting; så ser man kun de fysiske onder uden at tro på den bagvedliggende kærlige og almægtige visdom, der giver det mening. Dette bryder selvfølgelig ikke, at vi ikke skal hjælpe mennesker, der lider under katastrofer – måske gør Han det netop for at gøre os til bedre mennesker...

OK...? Du mener simpelthen ikke at det er forkert at dræbe dyr? Og hvis det ikke er forkert at myrde uskyldige for sjov (altså for en smagsoplevelse, når man har andet, sundere og billigere mad), er NOGET så forkert? Altså virkeligt forkert - som du kalder det: En universel sandhed? Er du totalt moralrelativist? Er din veganisme bare en hip trend som kan ændre sig i næste uge? Og hvad er den overhovedet "en praktisk løsning" TIL?

Dyrene er en del af Guds skaberværk, som har en rangorden. Mennesket er Guds ypperste skabning og er sat øverst i hierarkiet til at herske over det hele. Det hele må bruges. Deriblandt også dyrene. Dette er et helt klart hverv, som Gud har givet os netop for at vi ikke skal komme til at tro, at vi er lige med resten af skaberværket og derfor ikke har noget ansvar.
Mennesket har imidlertid udvist en umådelig griskhed overfor resten af skaberværket, som om de (vi) selv havde skabt det, hvilket har været medvirkende til det nuværende fremmedgjorte, overfladiske og ikke-bæredygtige samfund, vi lever i. Jeg er blevet født ind i det og må så godt jeg kan gebærde mig rundt i det på den bedst mulige måde. Således forsøger jeg ikke at hoppe med på de allermest egoistiske tendenser, hvilket bl.a. er det industrielle husdyrhold, hvor mennesket har forsøgt at skabe deres eget øko-system uden hensyntagen til de ressourcer, som det har fået stillet til rådighed. Boede jeg i et hushold på landet i gamle dage et lille hold dyr, der bl.a. levede af overskuddet fra husholdningen (lidt som ham der Bonderøven fra TV), havde jeg ikke været veganer. Heller ikke hvis jeg var født ind i et såkaldt naturfolk.
Det (min veganisme) er blot et forsøg på at leve i dette her samfund på en mere hensigtsmæssig måde – et bud på en praktisk løsning. Om det er helt misforstået er meget muligt, men jeg synes, det giver mening. Det er ikke moralrelativisme eller trendy; det er et ærligt forsøg på at ”gå ind i min tid”.

En slave kan ikke bestemme hvornår den adlyder og ikke adlyder. De får pisk eller bliver bliver aflivet, hvis de ikke vil lystre ejeren. Notér: EJEREN. Dét er hvad slaveri er. Er det OK?

Sådan er mange kristne slaver døde gennem tiden, fordi de ikke adlød umoralske bud fra deres ejer for at være tro mod deres eneste sande Herre. De sejrede på den måde over verdens uretfærdighed og står talt blandt Kirkens martyrer. Det er OK, ja. Mange slaver er dog også blevet behandlet ordentligt, fordi deres ejere fulgte Kristi bud og var tro mod deres Herre. Det er også OK.

Ja, der er et bud til manden om at elske kvinden, og et bud til kvinden om at adlyde manden i alle ting, ligesom manden adlyder Jesus.
Er det dit indtryk at Han ikke kræver at kvinden skal elske manden også?
Kærlighedsbuddet går begge veje. Og dertil er der et bud om blind lydighed og total underdanighed til den ENE part - kvinden.
Er det lige? Forstår du hvad retfærdighed betyder? Nej, igen går du ind for herre-slave forhold.

Adlydelsen af Jesus bunder i tro. Tro kan ikke eksistere uden kærlighed, for man kan ikke være tro uden at have hjertet med. I så tilfælde ville det være et modbydeligt skuespil og derved en synd. Så selvfølgelig skal kvinden også elske manden, ellers er det utroskab fra hendes side. Netop fordi dette ikke står ordret i Bibelen, er Kirkens Lære, der bunder i Skrifterne og Traditionen, essentielt for en kristen. ”Sola scriptura” er for mig at se en frygtelig fejltagelse, som har ført mange uheldige fortolkninger med sig – bl.a. din.
Det er ikke et herre-slave-forhold. Det er et ægteskabsforhold. Der er givet respektive bud til begge forhold, så det burde være muligt at undgå at blande dem sammen.

Jeg ved godt at du ikke er jøde. Men du tilbeder den samme gud som de gør. Du tror på at det var DIN gud - Yahwe - der beordrede slaveri, folkedrab, heksedrab (= drab på uskyldige, da magi jo ikke eksisterer), dyre- og menneskeofringer. Og jeg spørger dig så om en person som går ind for sådanne ting er retfærdig eller god.
At han har ændret mening i mellemtiden gør ham ikke mindre ansvarlig overfor de ting han gjorde. Det gør ham bare inkonsistent.

og Jeff:
Mener du at guden i Det Gamle Testamente har været en anden gud end guden i Det Nye Testament?

Det er samme Gud, ja, og Gud har ikke ændret sig, men Han har givet forskellige Bud på forskellige tidspunkter – på de rette tidspunkter! DGT fortæller om mennesker, der styrkes i deres tro på Gud bl.a. vha. lidelser og prøvelser. De bliver ikke ateister, fordi de ser og bliver udsat for lidelse. Tvært imod føler de sig langt mere bundet til Gud. Gud har på den måde forberedt menneskeheden på Kristi komme, for Jesus henviser til og er legemliggørelse af Faderen (Yahwe).
Havde vi kun Det Gamle Testamente, ville Gud kunne synes uretfærdig. Derfor er Det Ny Testamente og Traditionen en uundgåelig opfyldelse af Det Gamle Testamente.
Desuden skal de hellige Skrifter læses i bøn, ligesom de er skrevet i bøn. Det mistænker jeg jer ikke for at have prøvet.

Du fyrer linier af. Linier som du har fra din kult.

Hold op med dét, og tænk!


Vi kan ikke tænke os frem til det hele! Derfor har vi brug for ”min kult”.

Gud er ikke inkonsistent blot fordi vi i vores lidenhed ikke forstår Ham! Derfor har vi brug for Tro. Derfor må vi bede om Tro og ikke blot smide det fra os og sige ”Det har vi ikke beviser for” eller ”Det forstår jeg ikke” eller ”Det kan jeg ikke lige forene mig med”. Det kommer vi ingen vegne med.

Jeg tror ikke, at mine svar ikke vil blive betragtet som svar, men det er mine svar.
Jeg vil ikke bruge mere tid på denne debat.
Tak for nu.

Skønt er det vi ser, skønnere det vi erkender, allerskønnest hvad vi ikke fatter
-Niels Steensen
John
Forum-indlæg: 1388
Område: KBH
Dato: 19/1 2013 15:32 | Indlæg redigeret den: 19/1 2013 15:34

Den er den eneste tro, som har fået sin autoritet direkte fra Gud (og ikke fra en blandt mange guder eller "engle" eller "profeter", men fra Gud).

Nej. Den er den eneste der SIGER at den har sin autoritet direkte fra Gud. Forstår du forskellen? (Og det er den heller ikke. At du tror dét viser en helt spektakulær ignorance.)
Dette bekræftes ikke blot af Skrifterne og Overleveringerne, men også af utallige mirakler, der finder sted den dag i dag. Der bliver ofte kanoniseret nye helgener og til hver af disse er der tilknyttet påviselige mirakler.

Øh, nej. Ingen mirakler finder sted. Der er forskel på historier og fakta. Jeg kan også blive usynlig når ingen kigger. Og overtroiske menneskers "mirakler" sker altid når ingen kigger.
James Randi Educational Foundation har siden 1996 haft et stående tilbud på $ 1.000.000$ til enhver der kan demonstrere en overnaturlig handling under videnskabeligt observerbare forhold.
Det er vel unødvendigt at sige at ingen har kunnet gøre det. Mentalt forvirrede mennesker prøver og kan ikke forstå at det ikke virker. Professionelle fupmagere som Uri Geller, Sai Baba og Evangelister holder sig selvfølgeligt langt væk.
Netop de af verdens uretfærdigheder, der ikke er menneskernes skyld fordrer vor tro på, at Gud er god, og at de lidelser, som synes uforskyldte, skal føre noget bedre med sig.

Hvorledes? Igen - du fyrer lort af.
Hvis man åbner en fragtcontainer fyldt med tomater, og alle de forreste tomater er totalt mugne og rådne, så er det ikke naturligt at slutte at "de bagerste tomater må være helt vildt friske, fordi der ellers ikke er nogen balance i verden". Nej, man ville sige at de bagerste allerhelst også er dårlige.
Jeg kan ikke forestille mig at kunne holde ud at leve på jorden, hvis jeg ikke havde den tro.

Nej, og hér har vi forklaringen til alt det du siger. Subjektivitet. Ligesom folk der tror at de er Jesus eller Napoleon, så er din virkelighedsopfattelse ikke baseret på et ærligt estimat. Du tror det du ønsker at tro. Og dét er selve definitionen på galskab.
Naturligvis kan vi ikke fatte meningen med alt. Også af den grund er ateisme en forfærdelig ting; så ser man kun de fysiske onder uden at tro på den bagvedliggende kærlige og almægtige visdom, der giver det mening.

Igen: Der er ingen indikation på en "bagvedliggende kærlige og almægtige visdom". Det er det pure opspind.
Det er rigtigt at vi ikke kan fatte meningen med alt. Er det en grund til at acceptere absurditeter? Er det en grund til at antage at Hitler egentligt må være en flinker fyr, der har en plan der giver mening - selvom alt indikerer det modsatte? Nej - at være et fornuftigt menneske betyder at man baserer sin virkelighedsopfattelse på beviser og logik alene. Dette har vist sig at være den mest pålidelige måde at estimere tings sande tilstand på, og en metode der konstant forbedrer sig selv og gør os stadig bedre mennesker.
Dette bryder selvfølgelig ikke, at vi ikke skal hjælpe mennesker, der lider under katastrofer – måske gør Han det netop for at gøre os til bedre mennesker...

Og måske ikke. Igen - dette er bare fri fantasi. Du tror bare hvad du har lyst til at tro. Ligesom når du siger
”Sola scriptura” er for mig at se en frygtelig fejltagelse, som har ført mange uheldige fortolkninger med sig – bl.a. din.

"Sola scriptura", for dem der ikke ved det, betyder "skriften alene". Altså den opfattelse at vi skal vi skal holde os til skriften, og kun den, når vi skal estimere hvem Gud er.
Hvad er alternativet? Ja, at man bare finder på ting, og tror hvad man vil, som vi har set.
Boede jeg i et hushold på landet i gamle dage et lille hold dyr, der bl.a. levede af overskuddet fra husholdningen (lidt som ham der Bonderøven fra TV), havde jeg ikke været veganer. Heller ikke hvis jeg var født ind i et såkaldt naturfolk.

Nej, vel. Og du ville også holde slaver. Og du ville heller ikke være KRISTEN. Du ville tilbede træ-ånder, eller hvad din kultur ellers foreskrev - præcis som du gør nu.
Du er et kultur offer, Huniche. Du tænker ikke, men gentager linier, som du er blevet trænet i, som en anden papegøje.

Jeg ville til gengæld være veganer og rationalist alligevel. Kultur er blot en samling dårlige vaner, og kan rende mig noget så grusomt. Sandhed og retfærdighed er det eneste der betyder noget.
Fornuft er mulig for mennesker i alle tider og situationer. Se bl.a. http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Ma%CA%BFarri
Abul ʿAla Al-Maʿarri (Arabic أبو العلاء المعري Abū al-ʿAlāʾ al-Maʿarrī, full name أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المعري Abū al-ʿAlāʾ Aḥmad ibn ʿAbd Allāh ibn Sulaimān al-Tanūẖī al-Maʿarrī, born AD 973 / AH 363, died AD 1058 / AH 449) was a blind Arab philosopher, poet and writer.[1][2]

He was a controversial rationalist of his time, attacking the dogmas of religion rejecting the claim that Islam or any other religion possessed the truths they claim and considered the speech of prophets as a lie (literally, "forge") and (some of it) "impossible" to be true. He was equally sarcastic towards the religions of Muslims, Jews, and Christians. He was also a vegan who argued for animal rights.
Earthling
Forum-indlæg: 1079
Område: KBH
Dato: 19/1 2013 17:06 | Indlæg redigeret den: 19/1 2013 17:08

Importantly, it invalidates all your own use of reasoning and evidence over these many posts to assert that logic can be set aside when it comes to questions about the nature of gods, as your quotes suggest we should do.

Actually, Jeff, it doesn´t. Firstly, I have never suggested anywhere that logic be set aside. I come from a traditon which believes in faith AND reason. I would suggest that there is more than one type of logic, eg. the logic of love, the logic of poetry. Your logic is not the only measure of reality, nor can it ever be. Secondly, as I pointed out before, Epicurus doesn´t address the Christian God of the Incarnation. He spoke of gods, distant gods at that, uninvolved in human affairs. He had no concept of God actually entering into history and getting intimately involved in messy human affairs, nor could he have had, given that he died two hundred years before Christ came on earth. Thirdly, the quote I cited in my last comment doesn´t suggest setting aside logic. It suggests a little bit of humility, and points out the limitations of human knowledge and the irrationality of absolute certainty in claims made about God´s non-existence. Fourthly, there seems to be a fundamental difference between us in so far as you think finding an explanation for something is the end of the story. I see explanations as signposts to greater realities, not gap-fillers, but revelation.

I´m stuck for time now, but I think I´ll be back. Some of the questions and claims raised in the last few comments by you, and more specifically John, are interesting, and worth arguing, even if they are off-topic ;)

Jeff
Forum-indlæg: 1943
Område: Sjælland
Denne bruger har i år '14 doneret penge til at holde Vegetarkontakt.dk kørende.
Dato: 19/1 2013 17:50 | Indlæg redigeret den: 20/1 2013 11:35

Actually, it does. Completely. Utterly. So much that I am going to take a screenshot of that post and leverage it in many discussions wherein you come to rely upon anything considered determined in physical reality or as objects of logic.

I mean this quite seriously. I find it absurd for you to reason anything that supposedly should be reliably true and simultaneously argue so strongly for the suspension of those very kinds of things.

Both you and Huniche constantly make references to constructs of faith. Huniche's recent posts are littered with statements about the nature of gods, but these rely fully upon private revelation - not one of them is measurable in any way. That is, not one of them allows for any test and every one of them, by calling upon this magical trumpf card, resists falsifiability.

This is the bind you put yourselves in. For how many gods have been told of from these revelatory processes over the millennia? Every one of these plays the same trumpf - every one, it is the name of the game. Which of these revelations are to be believed by the mere bypasser, which criterion can we find in anything observable external to us for selecting any of these revelations when each of them is exactly telling us that their "reality" is other than it seems.

This is the erosion of our reliance upon our senses and our wits that makes your position utterly indeterminable, even if a single one of its extraordinary claims were to be matched by a shred of duly extraordinary evidence.
Jeff
Forum-indlæg: 1943
Område: Sjælland
Denne bruger har i år '14 doneret penge til at holde Vegetarkontakt.dk kørende.
Dato: 19/1 2013 18:03 | Indlæg redigeret den: 20/1 2013 11:34

Let me get this straight, Huniche, there was a time, before this so-called "incarnation", when it was okay to slaughter animals because of the invocation of some supposed god to do so?

That is a yes or no question ( you, yourself, could do with taking your own admonitions about rhetoric a little more seriously).

By the way, your evangelizing soliloquies are superfluous, I am thoroughly knowledgeable about the doctrine of Christianity and can easily go to battle on quoting sundry texts from its mythology and later exegesis.

Finally, here is an odd sort of trick question:

Suppose a murderous lunatic were raving around the neighborhood and your family had locked its doors to protect itself and as you approached your house the lunatic came to you and asked to get the key to your house - would you give that person the key, given that you knew quite certainly that he would go in and kill an innocent family?
John
Forum-indlæg: 1388
Område: KBH
Dato: 19/1 2013 18:12 | Indlæg redigeret den: 19/1 2013 18:35

@ Earthling
Firstly, I have never suggested anywhere that logic be set aside. I come from a traditon which believes in faith AND reason.

All people of faith do.
Religious people buckle their seatbelts, look both ways before crossing the road, go to hospitals when they are sick, and so on. They merely allow themselves to take "breaks" from their reason on certain topics. That is what irrationality is. And that is all that it is.
It is the same with people who think they are Jesus or Napoleon. They aren't necessarily as deluded on every single topic imaginable.
No one is completely irrational all the time.
Likewise, no one is evil to everyone, all the time.
Likewise, a sheet need does not have every square millimeter covered in shit to be dirty.
And so on...

Faith and reason are opposites. Reason means believing ONLY what is indicated by evidence and logic. Faith means NOT only believing such things, but believing weird shit AS WELL.
I would suggest that there is more than one type of logic, eg. the logic of love, the logic of poetry. Your logic is not the only measure of reality, nor can it ever be.

By all means - explain these "logics" to us. Define them and their "method". Show us how they can be used to better or similar effect. Give sources.

No, logic means
Logic (from the Greek λογική, logikē)[1] refers to both the study of modes of reasoning (which are valid, and which are fallacious)[2][3] and the use of valid reasoning.

(http://en.wikipedia.org/wiki/Logic)
And only that.

Secondly, as I pointed out before, Epicurus doesn´t address the Christian God of the Incarnation. He spoke of gods, distant gods at that, uninvolved in human affairs. He had no concept of God actually entering into history and getting intimately involved in messy human affairs, nor could he have had, given that he died two hundred years before Christ came on earth.

Again, the logic of the argument is completely lost on you, as is logic in general...

There were animals that were unknown to the people who invented the term "animal" and its definition. Does that mean that those animals...aren't animals?
No, they ARE animals, because the definition INCLUDES them. You know, like..."logically". You know what I mean?
Likewise, Epicurus' argument refers to (and destroys) any and all beings/gods, who are defined as being all-powerful, all-knowing and all-good - whether he knew of them or not, or whether they were invented before, after or during his time.

Any specifics in the CONTENT of any myth, like
God actually entering into history and getting intimately involved in messy human affairs

is irrelevant, as it obviously didn't happen, as nothing changed in the world.
We still have injustice, disease, accidents, natural disasters, animals eating and raping each other, and so on. Nothing has changed.

An all-powerful, all-knowing and all-good being/god would fix that in a second, if such a being existed. It is NOT fixed, and thus, necessarily, such a being CANNOT exist. Checkmate. Game over. Everyone has gone home from the sporting event, as the king is threatened and cannot move or be defended. But a lone idiot lingers in the dark, empty hall, who doesn't understand the rules of the game, and she's all excited and has all sorts of suggestions about what should be the next move...

*sigh*
Earthling
Forum-indlæg: 1079
Område: KBH
Dato: 19/1 2013 23:45

LOL!!! :D Thanks, John, your last comment had me laughing out loud. I´m still grinning.

It´s late now. I´ll get back to you (both) as soon as I have some time. Maybe tomorrow...
Veggieotakugirl
Forum-indlæg: 13
Område: Midtjylland
Dato: 20/1 2013 00:53

jeg er ateist men jeg ved ikke om gud eksisterer men er lidt ligeglad med tro osv så længe de accepterer andre både sorte hvide bøsser lesbiske veganere vegetar kødspisere muslimer osv :3 jeg kan lide mennesker bare de venlige mod deres omgivelser : )
lucifer
Forum-indlæg: 1609
Område: Sjælland
Denne bruger har i år '14 doneret penge til at holde Vegetarkontakt.dk kørende.
Dato: 20/1 2013 06:06

Veganotakugirl
hej og velkommen til .
jeg er tildels enig med det du skriver, men synes ikke at kødspiser høre med . ;)
ÅlgaC
Forum-indlæg: 12
Område: KBH
Dato: 20/1 2013 08:36

lucifer vi er mennesker alle sammen
John
Forum-indlæg: 1388
Område: KBH
Dato: 20/1 2013 10:56

@ ÅlgaC

Og...?

@ Veganotakugirl

Men kødspisere er jo netop IKKE venlige imod deres omgivelser...?
Sider: << < 10 11 12 13 14 15 16 > >>