Opskrifter:
Forumtråde:
Profiler:

Kunstigt kød på banen

 

Filosofi, Etik & Religion

Sider: << < 1 2 3
Serenity
Forum-indlæg: 1697
Område: Nordjylland
Dato: 6/10 2013 10:37

Nina Jespersen
Måske at der vil være brug for dyr, som man høster stamcellerne fra?
Nina Jespersen
Forum-indlæg: 229
Område: Nordjylland
Dato: 6/10 2013 20:57

Serenity, med tilstrækkelig teknologi vil man være i stand til at producere mange tusind kg. kød fra en meget lille biopsi fra et dyr. På det tidspunkt vil det være direkte tåbeligt at tale om dyremishandling. Hvis din bekymring er udviklingen af teknologien, så ville det, selv hvis den kostede mange dyreliv at frembringe, betyde et paradigmeskift og en mulighed for helt at stoppe dyremishandling, hvis der er et reelt og sundere alternativ til almindeligt kød til rådighed. In vitro kød er på sigt den mest reelle chance vi har for helt at stoppe dyrs lidelser i industrialiseret landbrug.


NJ
Earthling 2
Forum-indlæg: 633
Område: Andet
Dato: 7/10 2013 09:50

@ NJ

it would do nothing to fundamentally change people´s attitudes towards animals. And at $300,000 per burger... I think there must be better ways to use the money to feed people and protect animals. - Dato: 11/8 2013 17:15
Menadian
Forum-indlæg: 769
Opskrifter: 7
Område: Østjylland
Moderator
Dato: 7/10 2013 12:09

Sandt Nina, men så kommer der en opsplittelse af at mens mentaliteten skal ændres skal der lige pludselig også ændres en praksis, som umiddelbart ikke er en forbedring for menneskesundheden... dog med de fordele at der ikke er nær så meget dyremishandling og energiforbruget er formindsket.
KeepTexasBeautiful
Forum-indlæg: 1599
Område: KBH
Dato: 7/10 2013 19:27 | Indlæg redigeret den: 7/10 2013 19:56

Jeg havde intenderet at skrive et indlæg om artiklen Marcus postede, men fik det aldrig gjort. Nu hvor der er gang i tråden igen vil jeg benytte lejligheden til at nedfælde de kommentarer jeg har til de enkelte punkter i artiklen. Der sættes fokus på nogen relevante emner, men jeg havde ærligt talt forventet mere af en Ph.d med speciale i non-human dyreetik.

a.
In order to produce in vitro meat, we need donor animals for the muscle cells. Animal cells do not just fall from the sky- but rather, nonhuman animals are brought into labs and scientists harvest cells from them. The first synthetic meat that was grown in a laboratory used the stem cells of a slaughtered cow. Professor Post stated that: “Eventually, my vision is that you have a limited herd of donor animals which you keep in stock in the world. You basically kill animals and take all the stem cells from them, so you would still need animals for this technology.”
*Also note, it is a common misconception that we only need to use a few animal cells to produce a large quanity of meat (the claim is that the cells will be multipled continuously to provide an enormous amount of meat). Yet contrary to this assumption, repeated biopsies are required to produce In Vitro meat because DNA gradually accumulates deleterious mutationswhen it is replicated.


Som jeg skrev tidligere her i tråden:

KeepTexasBeautiful: Målet med veganisme er at minimere udnyttelsen af andre arter, og dette produkt er baseret på celler der allerede er erhvervede. Selv hvis producenterne bag kontinuerligt vil bruge nye celler fra dyr handler det kun om en ikke-dødelig og ikke-invaliderende vævsprøve og det kan, i hvert fald principielt, være et meget kortvarigt indgreb i dyrets liv (Dyret kan indfanges i naturen og slippes fri umiddelbart efter at biopsien er foretaget).

Jeg har svært ved at forestille mig vegetariske/veganske fødevareproduktioner i stor skala der skader dyr mindre (Fangeskab, tvangsinseminationer, næbtrimning, pesticider, pløjning, fald i biodiversitet som følge af monokultur osv.).


Jeg indrømmer at jeg ikke kan gennemskue det egentlige behov for celler pr. enhed færdigt produkt, jeg ved imidlertid at indgrebet, modsat hvad citatet indikerer, ikke behøver at være dødeligt. Som det gælder for alle andre teknologier må man forvente en markant gradvis forbedring og løbende effektivisering.

Som jeg har skrevet flere gange er jeg på ingen måde interesseret i dette produkt. Jeg laver al min mad fra bunden og er hverken interesseret i kød, køderstatninger eller forarbejdede produkter, men selvom jeg ikke finder in vitro kød ideelt på nogen måde anerkender jeg dets potentiale for at i det mindste minimere den nuværende udnyttelse af andre arter.

b.
In vitro cells are grown on a substrate called ”Fetal Bovine Serum,” which is blood from bovine fetuses. And how is this serum obtained? By slaughtering a pregnant cow and removing the fetus (which must be at least 3 months) and performing a cardiac puncture, which involves “inserting a needle between the ribs directly into the heart of the unanaesthesised fetus and blood is extracted under vacuum into a sterile blood collection bag via a tube” (Jochems et al 2002). Not only does this require the slaughter and evisceration of a pregnant cow, but it also might cause pain to the bovine fetus, which might be sentient depending on how old it is. Thus if we were to purchase In Vitro meat, we would essentially support the dairy industry.


Jeg har ikke noget at indvende til dette punkt, det er uacceptabelt. Men det er en stråmand at insinuere at vegetabilske produktionsmetoder ikke ligeledes kræver non-humane ofre. Det skal på ingen måde fungere som en undskyldning for yderligere overgreb, men bør inddrages i en nuanceret debat.

2.
In Vitro meat only promotes vegetarianism, and not veganism, so mass suffering will continue on factory farms in order to produce dairy and eggs. Keep in mind In Vitro meat offers only what is in the name: meat. This means that consumers will continue to support the dairy and egg industry, which is often more harmful than the beef industry.


In vitro kød vil ikke påvirke produktionen af mælk og æg (jeg kan i hvert fald ikke se kausaliteten), så omend in vitro kød kun påvirker forbruget af kød i en positiv retning er det at foretrække fremfor status quo.
Hvis personen bag artiklen har et bedre alternativ, der minimerer forbruget af alle animalske fødevarer og kan påvirke folk der ikke er modtagelige for veganisme, synes jeg vedkommende skulle have inkluderet det i teksten.

3.
The creation of In Vitro meat is not productive in changing the public’s attitudes toward nonhuman animals. Contrary to what Singer said in the above quote, the animal liberation movement is not restricted to the one goal of ending animal suffering and pain; rather, it is about liberating animals from the category of “objects” and respecting them as beings with value, which is independent from what sort of goods they can provide to us instrumentally. When we support the production of In Vitro meat, we perpetuate the idea that nonhuman animals are mere resources to be used for our benefit. As Francione writes, this sort of activity (consumption of animal flesh that does not directly contribute to animal pain and suffering) is “problematic as a symbolic matter.” As he puts it, such consumption would “reinforce the idea that animal products are things to consume; they reinforce the idea that animals are things, are human resources; they reinforce the social practice of consuming animals” (Francione 2012). Instead of wasting time promoting cruelty free meat, happy meat, benign carnivorism, synthetic meat, knockout animals, disenhanced animals, genetically programmed animals who die at an “early age, when their meat would taste best” (McMahan 2008), animal ethicists should focus their energy on encouraging individuals to respect nonhuman animals as individuals with their own value by advocating for veganism. Furthermore, we must come to understand that oppression and exploitation is inherently linked to the need to control the bodies and freedom of others. In Vitro meat is yet another way of controlling nonhuman animals– the process requires that we force them into a lab and extract their muscle cells against their will just so we can greedily indulge in animal flesh while feeling morally at ease. This, I’m sorry, does not describe animal liberation. Liberation requires the removal of human dominance and control over the nonhuman animal world–something which In Vitro meat production does not allow.


Alle uorganiske, organiske og biologiske materialer på jorden er i sidste ende ressourcer. At indtage animalsk væv er ikke en social konstruktion, men en evolutionær konstruktion.

Vi har alle den samme ret til overlevelse, men mennesker har, kort fortalt, som en konsekvens af vores position langt større indflydelse på hvordan vi overlever end andre arter. Den magt medfører et ansvar og jeg tror at in vitro kød potentielt kan blive et skridt imod bedre varetagelse af det ansvar.
Jeg synes i højere grad in vitro kød vidner om et ønske om kontrol, så vores negative indflydelse på andre arter minimeres* end om selvisk besiderisk kontrol uden respekt for non-humane dyr.

*selv hvis det reelle ræsonnement er at man vil omlægge produktionen pga. miljøhensyn for at gavne egen overlevelse er effekten på non-humane dyr positiv.

Er der noget ved en bønne der per automatik gavner forholdet mellem humane og non-humane dyr? Nej, selvfølgelig ikke. Det er en række sociale konstruktioner der evt. gør bønnen til en manifestation af nogen hensyn til den øvrige fauna.
Bønner er iøvrigt nemme og effektive at dyrke og kan konsumeres af helbredsmæssige årsager eller for at eliminere det menneskelige fodaftryk på planeten, en handling der som nævnt ofte udføres for at gavne sig selv og andre mennesker, ikke non-humane dyr. Uafhængigt at intentionen er det imidlertid positivt når et måltids negative effekt sænkes.

In vitro kød er et besværligt alternativ og netop derfor er produktionen heraf i langt højere grad forbundet med en debat om produktets eksistensgrundlag og effekt på vores omgivelser.
Det er en oplagt mulighed for at stille fokus på de problemer der er i forbindelse med fødevareproduktion idag. En sådan debat vil uundgåeligt involvere forholdet til non-humane dyr udenfor fødevaresektoren, medmindre vi alle bare ser indifferente til. Det synes forfatteren af artiklen at forvente.

Mange mennesker er desuden mere modtagelige overfor information når denne ikke indebærer at de skal ændre deres rutiner, så jeg kan ikke se det problematiske i at bryde vanen først (substituere det konventionelle kød med et in vitro produkt) og supplere med viden om humane/non-humane forhold efterfølgende.
Jeg er overbevist om at målgruppen for in vitro kød er en anden end veganismens og det er et tiltag der potentielt kan reducere udnyttelsen af dyr markant i kredse veganismen ikke formår at nå.

Jeg køber altså ikke argumentet om at det nødvendigvis fastholder dyrene i deres rolle som brugsgenstande. Jeg synes det er langt mere plausibelt at det vil medføre en øget bevidsthed om det forkerte i denne opfattelse og som nævnt ovenfor vil det for mange være lettere at handle på baggrund heraf såfremt de allerede er bekendt med alternativerne.

Faktum er at alt liv på kloden overlever på bekostning af andet liv. Mange led i den nuværende proces kan og vil jeg ikke forsvare, men det svært at overse potentialet på lang sigt.

4.
There is no reason why we should assume that the production of In Vitro meat will decrease the demand of factory farm meat. If omnivores refuse to eat veggie burgers, which taste very similar to meat, why do we expect that they will all of a sudden be willing to consume meat that comes from a lab? The concept of lab-grown meat is one that very well might be viewed as weird, odd, gross, etc. Also, initially, this sort of meat will be considerably more expensive than factory farm meat. If someone has been too selfish to give up factory farm meat, something tells me that they won’t be willing to spend an extra buck to eat “humane” In Vitro meat.


Som skrevet i den tråd jeg linker til i mit første indlæg:

KeepTexasBeautiful: Jeg har ikke ret meget tiltro til en global opprioritering af hverken dyrevelfærd eller miljøhensyn, så jeg synes in vitro kød er et positivt og nødvendigt tiltag. Den gruppe forbrugere der på nuværende tidspunkt primært lader sig styre af vaner og økonomi vil forhåbentligt om nogle år købe kød af denne type simpelthen fordi produktet er billigere end konventionelt kød.
Det er klart at jeg ikke mener at dette er den bedste vej, men for nogen mennesker er det nok den eneste plausible rute til en omlægning af deres forbrugsmønstre. Så længe slutresultatet er en reduktion i udnyttelsen af andre arter er det et skridt i den rigtige retning og vi må nok erkende at der ikke er en one size fits all-model.


Kødindustrien er desuden langt mere omstillingsparat end forbrugerne, simpelthen fordi deres eneste hensyn er profit. Kan man gøre det mere rentabelt at producere in vitro kød end at opdrætte dyr (her vil politisk pres kunne fremskynde processen f.eks i form af metan-afgifter), så er jeg ikke i tvivl om at det uden sidestykke er det mest sandsynlige endeligt for misbrug af dyr som vi ser det idag.

Selv har jeg ingen interesse i produktet og der er mange andre problematiske human/non-human interaktioner som man ikke får influeret blot ved at substituere ét produkt med et andet. Jeg synes også at det er uheldigt at man bevarer kød-associationen i forbindelse med human ernæring, men Rom blev jo ikke bygget på én dag :)


http://vegetarkontakt.dk/?-artikellab-grown-meat-hits-the-grill-this-month=143813

Som det ses nævner jeg også her den manglende indflydelse på andre humane/non-humane interaktioner som nævnes i artiklens punk 3, men som en neutral observation, ikke som et kritikpunkt. Med en målbevist indsats kan produktets eksistens influere disse problematikker.

5.
Experimenting with In Vitro meat is a waste of money,energy, time, and resources. Instead of trying to figure out the nicest way to exploit nonhuman animals, why don’t we use the money spent on this ludicrous research (It cost over $300,000 to produce the first batch of synthetic meat) on moral education that promotes veganism?


Jeg synes ikke at man kan prissætte dyrs lidelse og mener som sagt at in vitro kød kan reducere mængden af lidelse forårsaget af folk der ikke er villige til at spise vegansk - og dem er der mange af.
Held og lykke med at finde politikere der er villige til at implementere adfærdsregulerende systemer og påvirke problematikken via en top-down model. Som nævnt tidligere kan maksimering af profit til gengæld resultere i en uventet hjælpende hånd fra den grusomme industri der pt. danner ramme om problemet.

6.
Supporting In Vitro meat entails that you support animal experimentation–even experiments that are done for the most trivial of reasons! Keep in mind that In Vitro meat is possible only because scientists have taken animals into labs, performed biopsies, and experimented on the cells of animals. Guess what that is? Trivial animal research: we don’t need In Vitro meat. or any meat for the matter, to remain in good health and/or survive— we have plenty of healthy vegan alternatives available.


Jeg har heller ingen indvendelser til dette punkt. Jeg nævner at produktet kan promoveres i en dyreetisk kontekst i fremtiden, men er enig i at mange af de nuværende fremgangsmåder bør ændres hvis produktet skal være etisk forsvarligt. Selvom målet med disse eksperimenter evt. er at minimere fremtidig lidelse mener jeg aldrig at et sådan valg kan forsvares.
Igen bør man perspektivere til andre fødevarer og non-food produkter for at få et nuanceret billede, men uafhængigt heraf er eksperimenter af en sådan karakter aldrig acceptable.

Jeg har egentlig en dårlig smag i munden over at "forsvare" in vitro kød som helhed som følge af disse uacceptable elementer, men nogen gange bliver man nok, desværre, nødt til at lytte til sin indre utilitarist hvis man vil have en reel chance for at øge den globale ikke-artsspecifikke velfærd.
Jeg har desværre uhyre lidt tiltro til indførelsen af global veganisme, men hvor idealismen fejler kan den rette pris ofte få folk til det meste.

@ Vegan Forever: Se min kommentar til punkt 3. Lav evt. et indlæg hvor du uddyber hvilke sektioner du synes var særligt gode i den originale tekst, det kan jo være der er nogen positive vinkler jeg har overset.

@ Deva: Sidste gang jeg lavede linsedeller brugte jeg en spiseske hvedemel. Betyder det at alle med cøliaki ikke kan spise linsedeller? :)

EDIT: Har opdateret de passager hvor jeg citerer mig selv da der tilsyneladende er problemer med citat-funktionen. Hvis jeg bruger "q=KeepTexasBeautiful" to steder i indlægget ignoreres afslutningen af det første af mine egne citater, så de citater der er imellem mine egne citater inkluderes i det første af mine citater som citater i det citerede (sig det hurtigt 10 gange).
Bruger jeg kun "q=KeepTexasBeautiful" ét sted (underordnet hvilket af de to citater jeg omdøber) anerkendes afslutningen af citater igen uden problemer.
Nina Jespersen
Forum-indlæg: 229
Område: Nordjylland
Dato: 7/10 2013 19:50

Menadian, jeg har mange gange postet materiale her på disse fora, særligt inde i sundhed, som antyder, at veganisme ikke er den sundeste levevej. Jeg er klar over, at det er den gængse opfattelse herinde, at det er tilfældet. Man er desværre meget præget af div. engelsktalende veganer-guruer som hellere plejer deres egen agenda end de rent faktisk gør den nyeste forskning på området forståelig for de uindviede.
Det er sandt, at det at være veganer er bedre end at være altspisende, men både lacto-ovovegetarer og pescetarer har lavere dødelighed end veganere har. Dertil kommer det, at det befolkningssegment, som er altspisende, i sagens natur ikke er så opmærksomme på deres kost, som nogen af de ovenstående grupper, og derfor er sammenligningsgrundlaget tyndt.
Jeg er af den opfattelse at rødt kød muligvis har en negativ effekt på dødelighed hos mennesker, og at behandlet kød helt bestemt har det, men at kød som helhed skulle være usundt er der slet ikke noget belæg for at sige - tvært imod.
Dertil kommer det, at det ikke vil være utænkeligt, at man med in vitro kød måske vil være i stand til at give den gamle syndebuk, rødt kød, samme positive egenskaber, som forekommer i fiskekød.


Earthling:"it would do nothing to fundamentally change people´s attitudes towards animals. And at $300,000 per burger... I think there must be better ways to use the money to feed people and protect animals."


Oh, yeah. Thats from the same post i which you said you won't eat meat cause it's living tissue. You know, like a plant or something.
Forget I asked you, I had forgotten who you were, so I mistakenly expected you to actually answer my question.


NJ
Menadian
Forum-indlæg: 769
Opskrifter: 7
Område: Østjylland
Moderator
Dato: 8/10 2013 11:36

Der er altid en sundere levevej Nina. Alting kan kritiseres og optimeres.
Vil du påstå at kunstigt kød er den nye vej til forhøjet sundhed? Bare spis løs af kunstigt McDonalds kød fordi det er sundt? Og hvorfor snakker du om at sammenligningsgrundlaget er tyndt, når det netop er den manglende opmærksomhed på ernæring i den altspisende gruppe der mangler? Det er netop den slags mentalitetsændring jeg snakker om, der ikke vil ske, hvis man bare tager kunstigt kød. Så sparer vi kun lidt energi, men har stadig samme problemer.
Veganere er ikke, som du siger, bedre end altspisende. De har bare taget er smart valg.
Earthling 2
Forum-indlæg: 633
Område: Andet
Dato: 8/10 2013 12:32

@ NJ
That was an answer.

I was talking about the "burgers" which have their origin in a dead cow. Take the trouble to read all my previous comments and relevant links on this thread. Oh, sorry, that takes more effort than insulting people.

I thought you were smart enough to figure out that the production of algae was easier, cheaper and healthier than producing these "burgers". It doesn´t take a bright brain to figure that out. Or see the ethical consequences.

And actually, I didn´t say artifiical meat production was unethical. I said I considered it less ethical than algae production.

Nina Jespersen
Forum-indlæg: 229
Område: Nordjylland
Dato: 8/10 2013 14:28

Menadian:"Bare spis løs af kunstigt McDonalds kød fordi det er sundt? "


Fremmere end at jeg svarer ja, nej eller måske til det spørgsmål, vil du så ikke vise mig, hvor jeg har skrevet noget, der kan tolkes som det der? Citer mig endelig direkte.


Menadian:"Og hvorfor snakker du om at sammenligningsgrundlaget er tyndt, når det netop er den manglende opmærksomhed på ernæring i den altspisende gruppe der mangler?"


Jeg lever ikke af at undervise, og jeg er ikke særlig god til det, så hvis det ikke lykkes mig at skære dette tilstrækkeligt ud i pap, så må du spørge igen: hvis man kommer med konklusioner omkring hvor sund/usund en substans er på baggrund af sammenligningen imellem 2 grupper, som indtager substansen, så er det vigtigt, at de to grupper man sammenlignes. Hvis én gruppe aldrig spiser slik, men en anden gruppe spiser alt hvad de finder i deres naboers skraldespande, så er det tyndt, at argumentere for, at grunden til anden gruppe fik ondt i maven, men første gruppe ikke gjorde er, at der bla. var vingummier i én af skraldespandende.
Det samme gælder for folk, som har særlige kostvaner. Det hører meget typisk til veganisme, at det samlede kalorieindtag er lavt, og at der er et meget højt indtag af grønt og at der er særlig opmærksomhed på kost som helhed. Det altspisende befolkningssegment vil i gennemsnit overholde alle fire punkter i ringere grad, men det betyder ikke, at det at de spiser ko og gris er det der gør dem mindre sunde.


Menadian:"Veganere er ikke, som du siger, bedre end altspisende. De har bare taget er smart valg."


Jeg har sagt, at det i gennemsnit er bedre at være veganer end det er at være altspisende, når det kommer til at nedsætte sin dødelighed. Om valget er smart kan diskuteres. Fra et sundhedmessigt perspektiv havde det været et smartere valg at spise fisk og æg sammen med sit grønt.


NJ
Marianne48
Forum-indlæg: 2395
Område: Odense
Dato: 8/10 2013 16:07

Ko= rødt kød- bestemt ikke sundt. Som Sundhedsstyrrelsen også advarer om, at spise for meget af i deres nye udgave med de 10 'nye' kostråd.
Menadian
Forum-indlæg: 769
Opskrifter: 7
Område: Østjylland
Moderator
Dato: 9/10 2013 13:06

Dertil kommer det, at det ikke vil være utænkeligt, at man med in vitro kød måske vil være i stand til at give den gamle syndebuk, rødt kød, samme positive egenskaber, som forekommer i fiskekød.

Du snakker vel om at du så vil substituere de nuværende kød "fødevarer" med in vitro kød, ikke sandt, eller snakker du bare teori nu? I så fald tror jeg du overså min pointe: der er stadig en mentalitetsændring og praksisændring der skal ske. For bruger man stadig samme metoder til sin mad (heraf grunden til jeg nævnte McDonalds) så er vi ikke nået nogen steder overhovedet. Du kan lægge dit andet citat ind herunder.
Well, i teorien er veganismen jo heller ikke nogen garanti for at du alligevel ikke spiser friture, lagkage og drikker cola som fast ernæring, men som du selv nævner er der større optimering af ernæring bland ovo-lact, pesce og veganere, muligvis på grund af den ændring af mentalitet og praksis er sat i kraft hos de som har fratrådt hovedgruppen.
Når du selv siger at veganere i gennemsnit lever sundere er det vel fordi det kan sammenlignes, ellers ville du jo ikke sige det.
Jeff
Forum-indlæg: 1943
Område: Sjælland
Denne bruger har i år '14 doneret penge til at holde Vegetarkontakt.dk kørende.
Dato: 12/10 2013 06:58

Lige tweetet af Bill Gates i går:

https://twitter.com/BillGates/statuses/388681168411185152
Taabis
Forum-indlæg: 491
Opskrifter: 2
Område: KBH
Dato: 12/10 2013 08:06

Jeff: vil du ikke copy paste budskabet ind for de af os der ikke har Twitter (og ikke gider oprette en profil)?
Jeff
Forum-indlæg: 1943
Område: Sjælland
Denne bruger har i år '14 doneret penge til at holde Vegetarkontakt.dk kørende.
Dato: 12/10 2013 08:29 | Indlæg redigeret den: 12/10 2013 08:29

Bill Gates på Twitter skrev:
You may have heard recently about @BeyondMeat and @hcfoods, two companies that are shaping the future of food: http://b-gat.es/1bDvapv


Profile-pop-ups for @BeyondMeat -> http://beyondmeat.com/ og @hcfoods -> http://hamptoncreekfoods.com/

Men det som er mest interessant er at følge med er hvad tweetes tilbage og hvordan det re-tweetes og af hvem, da Gates budskab er nu ældre.

Nina Jespersen
Forum-indlæg: 229
Område: Nordjylland
Dato: 12/10 2013 14:31

Menadian:Du snakker vel om at du så vil substituere de nuværende kød "fødevarer" med in vitro kød, ikke sandt, eller snakker du bare teori nu? I så fald tror jeg du overså min pointe: der er stadig en mentalitetsændring og praksisændring der skal ske. For bruger man stadig samme metoder til sin mad (heraf grunden til jeg nævnte McDonalds) så er vi ikke nået nogen steder overhovedet. Du kan lægge dit andet citat ind herunder.


Du har ret i, at alle ikke vil blive sunde, hvis der opfindes effektivt in vitro kød, men hvordan det er et argument imod in vitro kød forstår jeg ikke. Ønsker Flæske-Dorit at begå McSelvmord, så kan hun det uanset hvor kommer fra.
At fjerne junk-food fra gadebilledet er en diskussion som er helt separat fra denne, og som har meget mere komplekse moralske implikationer. Forbeholdt at alle er enige om, at mere sundhed og mindre lidelse = bedre, så er denne debat meget clear cut til sammenligning.


Menadian:Well, i teorien er veganismen jo heller ikke nogen garanti for at du alligevel ikke spiser friture, lagkage og drikker cola som fast ernæring, men som du selv nævner er der større optimering af ernæring bland ovo-lact, pesce og veganere, muligvis på grund af den ændring af mentalitet og praksis er sat i kraft hos de som har fratrådt hovedgruppen.


Jeg siger ikke at lacto-ovo'er og pescetarer er mere opmærksomme på deres kost end veganere er, det ville jeg ikke kunne skønne. Jeg siger blot, at det ikke er en urimelig antagelse, at alle tre grupper er mere opmærksomme end den altspisende gruppe, hvoraf en større del ikke bekymrer sig om deres kost overhovedet.
Mit gæt på hvorfor lacto-ovoer og pescetarer lever længere end deres puritanske brødre er, at det er sundere at spise fisk og æg med sine grøntsager end kun at spise grøntsager.


Menadian:Når du selv siger at veganere i gennemsnit lever sundere er det vel fordi det kan sammenlignes, ellers ville du jo ikke sige det.


Grupperne kan sagtens sammenlignes. Der er meget klare tal for, hvilken gruppes medlemmer der kradser af først. Det jeg siger er blot, at pga. forskelle grupperne imellem, er det for tidligt, at sige hvorfor den ene gruppe klarer sig bedre end den anden.


NJ
Serenity
Forum-indlæg: 1697
Område: Nordjylland
Dato: 4/4 2015 08:24

In vitro kød kan nu laves meget billigere. $11,36 for en burger og $80 per kg.
http://www.sciencealert.com/lab-grown-burger-patty-cost-drops-from-325-000-to-12?perpetual=yes&limitstart=1
Sider: << < 1 2 3