Opskrifter:
Forumtråde:
Profiler:

Den evige genkomst af det samme

 

Filosofi, Etik & Religion

Curator
Forum-indlæg: 659
Område: KBH
Dato: 10/11 2015 09:01 | Indlæg redigeret den: 26/4 2016 16:27

Tema'et lægger op til flere diskussioner.

Hvis universet kom ud af ingenting er der en stor mulighed for det sker igen. For os der ønsker at ende blandt andet dyrs lidelse en gang for alle gennem moralsk forbedring af vores samfund, overser vi at universet kunne blive genfødt igen og igen, så hvad er vores grund til at stoppe lidelse, hvis den er UENDELIG? Der er videnskabelige teorier som the big crunch og big bounce som siger at universet skabes og destrueres i en uendelighed. Der er filosofiske koncepter som "den evige genkomst" om at universet gentager sig, og vil fortsætte med det.
Curator
Forum-indlæg: 659
Område: KBH
Dato: 10/11 2015 09:04 | Indlæg redigeret den: 26/4 2016 16:26

Er der videnskabelig belæg for den evige genkomst af det samme?

Cosmological correlates of Nietzsche's Eternal Recurrence
http://www.eternalrecurrence.info/cosmology.html

The universe according to Nietzsche: Modern cosmology and the theory of eternal http://www.salon.com/2014/07/13/the_universe_according_to_nietzsche_modern_cosmology_and_the_theory_of_eternal_recurrence/
Curator
Forum-indlæg: 659
Område: KBH
Dato: 10/11 2015 09:12 | Indlæg redigeret den: 10/11 2015 09:54

Samtidig er der vel for mennesker et psykologisk aspekt hvis ovenstående viser sig rigtigt?

“Friedrich Nietzsches teori om, at hele hans liv og hele universets udvikling forøvrigt vil blive genspillet igen og igen i evigheders evighed. Denne metafysiske teori stod for Nietzcshe som noget nær den mest uhyggelige, og det virker, som om han derfor anbefalede den som et slags meditationsobjekt. Han kaldte det for sin kongstanke, og det var ment som den største udfordring: at kunne udholde antagelsen af denne metafysik og stadig uforbeholdent favne livet – sige "ja" til det. Imidlertidigt viser det sig, at Nietzsche ikke selv skulle nyde noget: i et af hans sene breve skriver han direkte, at han personligt skulle ønske, at døden var definitiv.” (Den frie encyklopædi)

Jeg kender flere ikke-spirituelle mennesker, hvis overbevisning om den evige genkomst, har påvirket dem drastisk.
Amy
Forum-indlæg: 567
Opskrifter: 2
Område: KBH
Dato: 10/11 2015 18:28

Jeg starter lige med at forholde mig til dit første indlæg. Er lidt træt :D

Selv hvis vi antager at vi helt sikkert ved at universet bliver genfødt (eller at der måske eksisterer flere tusinde universer parallelt med dette) er det da overhovedet ingen gyldig grund til at forsvare at udøve ond adfærd (eller at undlade at stoppe den)? Jeg kan ikke se logikken.

Hvis jeg fanger dig, en hund, en kanariefugl og torturerer dig, en hund, en kanariefugl konstant til i dør mange år efter, er det så okay fordi universet starter forfra og forfra??

Og hvad mener du med "om vi kan vende det blinde øje til, hvis universet bliver genfødt"? Hvad har du tænkt dig at gøre? :D

Og lige et til opklaringsspørgsmål; er teorien at NØJAGTIG det samme vil ske? Altså at vi har et nyt big bang efter dette univers går under, og derefter vil nøjagtig samme planeter opstå med nøjagtig samme afstand og nøjagtig samme andre forhold der gør sig gældende for at (bl.a. ?) Jorden eksistere med liv som vi kender det?

Beklager hvis jeg lyder sur og spydig, det er ikke min mening, men jeg synes det er så absurd at jeg var nødt til at smide en kommentar, måske også bare for helt at forstå hvad det egentlig er du mener :)
KeepTexasBeautiful
Forum-indlæg: 1599
Område: KBH
Dato: 10/11 2015 19:28 | Indlæg redigeret den: 11/11 2015 00:14

Jeg synes selv at den cykliske kosmologiske model er en smuk idé. Selv simple fysiske systemer er nærmest umulige at reproducere, som følge af naturens indbyggede ikke-ordnede tendenser, og jeg har aldrig set nogen påstå at et efterfølgende univers i den cykliske model skulle være identisk med det foregående. Modeller der vedrører separate multiverser påstår heller ikke at disse vil minde om vores, tværtimod.

Den smule data vi har at teste modeller mod indikerer dog at universet ikke vil implodere, men derimod udvide sig indtil al masse i sidste ende degenererer. I sagens natur er det imidlertid en problemstilling vis omfang langt overstiger den menneskelige skala og formåen, så jeg tvivler på at man, i vores konstruerede virkelighed, nogensinde vil kunne udtale sig definitivt om emnet.

Men selv hvis man antager at det nuværende univers vil gentage sig i det uendelige, taler det vel ikke imod at mindske lidelse? I så fald vil al undgået lidelse ikke blot betyde én undgået hændelse, men at en uendelig række hændelser kan forhindres? At en hændelse evt. gentages påvirker ikke den lidende i øjeblikket og jeg mener ikke at dette skal fungere som argument for at devaluere en god gerning, på trods af at det gode udfald, i det store hele, kan ende som en anomali.
Som jeg læser dit indlæg taler du om hvorvidt man skal vælge at minimere lidelse, men et univers der gentager sig selv er vel i sagens natur deterministisk, og dermed uden fri vilje til at agere eller lade være? Eller misforstår jeg dig når du skriver at universet "gentager sig"?
Selv hvis man opfatter universet som deterministisk vil jeg i øvrigt mene at mere taler for at det efterfølgende deterministiske univers vil afvige fra det nuværende, end at det modsatte er tilfældet.

Personligt er jeg en slags pseudo-determinist. Jeg tror at den menneskelige organisme i høj grad er begrænset af vores fysiske og biologiske rammer, og at mange "valg" bunder i interaktioner med omverdenen, hvilke vi ofte ikke selv har nogen kontrol over.
Men jeg føler stadig at de rigide naturlove og buldrende omgivelser tillader en vis medbestemmelse og kontrol - og selv hvis jeg ikke troede på en sådan frihedsgrad, ville jeg aldrig bruge det som en undskyldning for at fralægge mig ethvert ansvar.
Jankanda
Forum-indlæg: 281
Område: Østjylland
Dato: 14/11 2015 11:39

...et perfekt moralsk fungerende samfund er utopi...vi bliver genfødt med den bevidsthed vi nu engang har og skal tage ved lære af...bliver det ikke for kedeligt ellers? Desuden tror jeg ikke på det gentager sig uden nogen ændringer.