Opskrifter:
Forumtråde:
Profiler:

Kriteriet for at behandle noget moralsk?

 

Filosofi, Etik & Religion

Diamat
Forum-indlæg: 46
Opskrifter: 1
Område: KBH
Dato: 2/1 2016 19:28

Hej vise ligesindede.
Har et spørgsmål jeg har forsøgt at vride min hjerne omkring gennem længere tid. Ofte er vores moralske kriterier, altså vores udgangspunkt for hvem vi vælger at tage hensyn til moralsk baseret på vores umiddelbare følelser og sjældent på en gennemtænk, rationaliseret tanke i forhold til logikkens love. F.eks. Mange føler ikke empati med de dyr de spiser men for de dyr de kategoriserer som kæledyr. Dette er ofte mennesker der ikke er logiske konsistente i deres moralske teori (Hvis de overhoved har sådan en). De føler to forskellige ting der er kontradiktoriske ud fra deres moralske kriterier, kriterier som de ikke engang kender til. Derfor er det absolut nødvendigt at kende sine kriterier for hvad/hvem der kan gøres til genstand for et moralsk hensyntagen. Jeg vil i denne forbindelse utrolig gerne høre jeres bud på moralske kriterier!

Hvad er jeres kriterie for at behandle noget moralsk?
Når vi snakker om moral, snakker vi om hvilke handlinger, adfærd og intentioner der er rigtige/forkerte.
Så spørgsmålet omhandler hvad jeres kriterie er for at behandle noget rigtigt, godt og hermed moralsk.

Her er mit bud på et simpelt logisk konsistent moralsk kriterie.
Mit argument er at vi mennesker bevidst/ubevidst laver en distinktion mellem intrinsisk/ekstrinsisk værdi som forudsætning for hvad vi tillægger moralsk hensyn. Dette er forklaringen på at ingen reagerer moralsk når jeg sparker til en sten men reagerer moralsk når jeg sparker til en kat. Grunden er at vi tillægger katten intrinsisk værdi og sten ingen/ekstrinsisk værdi da katte åbenbart besidder en egenskab som sten ikke gør. Måske vil nogle indvende at de rent faktisk tillægger sten værdi. F.eks. Hvis jeg har arvet en meget værdifuld sten fra et familiemedlem, ville jeg blive ked af at hvis nogle sparkede til stenen. Men forskellen er at dette fænomen ikke resulterer i at stenen derfor besidder intrinsisk moralsk værdi, men derimod ekstrinsisk værdi. Stenen har kun værdi fordi et menneske der ligesom katten besidder intrinsisk værdi tillægger den værdi. Stenens værdi afspejler i virkeligheden menneskets værdi sættelse af stenen. Katten og mennesket mener vi derimod besidder en intrinsisk moralsk værdi der kræver hensyn. Hvordan kan dette være?

Svaret er at når noget besidder egenskaben til at føle smerte/nydelse har det automatisk en interesse i at maksimere denne nydelse og minimere denne smerte. Selv når smerten ønskes er det for at maksimere nydelse på længere sigt. Som Aristoteles lærer os er glæden, lykken, nydelsen altings mål. Konklusionen er altså at kun entiteter med evnen til at lide/nyde kan være genstand for et moralsk hensynstagen. Dette betyder at når vi tager hensyn til sten eller lign. Tager vi virkelig bare hensyn til os selv eller andre væseners interesse i at maksimere nydelse. Kriteriet for at behandle noget moralsk, bliver altså at besidde evnen til at nyde/lide. Heraf følger det logisk at entiteter ude af stand til at føle nydelse/lidelse ikke intrinsisk kan tillægges et moralsk hensyntagen. Dette ræsonnement medfører automatisk at non-menneskelige dyr også inkluderes på baggrund af dette kriterium mens f.eks. sten, planter og møbler ikke gør.

Dette ræsonnement afføder så diskussionen hvor vores evne til at moralsk navigerer kommer fra og om det vi kalder moral har en ontologi af absolutistisk eller relativ karakter. Hvilket også skal diskuteres!

Hvad tænker i?


vericon
Forum-indlæg: 698
Opskrifter: 1
Område: Sydjylland
Denne bruger har i år '14 doneret penge til at holde Vegetarkontakt.dk kørende.
Dato: 2/1 2016 23:59

Hej
At problematisere problemstillingen har negativ indflydelse på fokus -
Det stjæler både energi og overblik -

Som Leonardo da Vinci udtrykte det :"Simplicity is the ultimate sophistication"

Eller sagt på bramfrit ”moderne”: Keep It Simple Stupid!

https://en.wikipedia.org/wiki/KISS_principle -

Alt godt
Hans Jørn
Dennis_Laursen89
Forum-indlæg: 207
Område: KBH
Dato: 3/1 2016 12:56 | Indlæg redigeret den: 3/1 2016 14:13

Interessant diskussion.

Jeg forholder mig dog mere, hvad skal man sige, "lavpraktisk" og (natur)videnskabeligt til emnet:
(Hvirvel)dyr har et centralt nervesystem, og derfor reagerer de på stimuli på præcis samme måde som os mennesker, og dette er uafhængig af at de f.eks. ikke kan tale, eller betjene maskiner. Derfor må (andre) dyr naturligvis nyde samme beskyttelse og ret til at leve og ret til at udfolde sig naturligt, som os mennesker. Så med mindre man er sociopat eller på anden måde forstyrret, og har en forskruet moral ifht. mennesker, så må den naturlige konklusion være, at man anerkender dyr som ligeværdige med mennesker.

Ikke at det automatisk betyder, at dyr skal have stemmeret og ældrecheck - i øvrigt et dumt og logisk inkonsistent argument, der på et eller andet tidspunkt i en diskussion med en rigid ligæder må komme frem - for dette er ikke relevant for andre end os mennesker.
Men det betyder eksempelvis, at man må anerkende dyrenes ret til at leve, og udfolde sig frit, hvilket har den naturlige konsekvens, at man må droppe kød, og eksempelvis kun holde kæledyr, hvis disse har mulighed for at udfolde sig naturligt.
Jeg kunne f.eks. godt tænke mig en kat. Men jeg bor i en lejlighed på 14. sal, hvor katten ikke har mulighed for at komme ud. Så hvis jeg anskaffer mig en kat, vil jeg begrænse dens frihed til at udfolde sig naturligt, og det vil medføre et herre-slave forhold imellem hhv. mig og katten. Derfor anskaffer jeg mig ikke kat, med mindre jeg en dag måtte komme til at bo i et rækkehus eller en stueetage-lejlighed.
kasperc
Forum-indlæg: 5
Område: Ikke oplyst
Dato: 9/6 2018 09:42 | Indlæg redigeret den: 1/12 2018 19:59

Kan ikke se noget galt i dyr får stemmeret og ældrecheck :D
granhammer vegan xvx
Forum-indlæg: 1340
Opskrifter: 13
Område: Sjælland
Dato: 21/6 2018 18:00 | Indlæg redigeret den: 21/6 2018 18:01

Ja da helt enig