Opskrifter:
Forumtråde:
Profiler:

Hvad blev der af økologien - RE:-isme

 

Filosofi, Etik & Religion

Steen E
Forum-indlæg: 70
Opskrifter: 2
Område: Midtjylland
Dato: 9/7 2017 07:06 | Indlæg redigeret den: 9/7 2017 07:15

Det korte svar er bygningstæthed. - underforstået, derfor blev økologien væk

Men det er også og langt mere et spørgsmål om forventning, kort og godt: Hvad for en økologi? Alene spørgsmålet i sig selv giver en mening, for økologi er et slags hype, og kan betyde mangt og meget alt efter sammenhæng. Og det hype vi (som dansk-sprogede) lever højt på er statskontrolleret økologi. Det kan åbenbart ikke blive bedre.

Økologien blev normaliseret i '90'erne da den blev statskontrolleret, tilskudsberettiget og med egen uddannelsesinstitution. Det skulle jo ikke forhindre økologien i at leve sit eget liv, se også
http://www.sirtin.fr/2012/07/13/quelle-difference-entre-ecologie-et-ecologisme/

(google: ecologisme evolution site:.fr)
Steen E
Forum-indlæg: 70
Opskrifter: 2
Område: Midtjylland
Dato: 5/8 2017 16:35

Problemer i økologien

Der er mange andre forhold, der også problematiserer økologien: I det økologiske svinehold er smågrisedødeligheden 50 pct. større end i det konventionelle system. Ammoniakfordampningen er hos de konventionelle avlere kun en tredjedel af den, økologien står for.

Økologiske svin på friland går ofte på marker med ringe eller intet plantedække. Det betyder unødvendig nedsivning af kvælstof. Og også i økologisk mælkeproduktion findes de helt store besætninger med mellem 500 og 1000 køer, der malkes 3 gange i døgnet. I økologisk planteavl anvendes i øvrigt gylle fra konventionel landbrug.

Gå efter højt udbytte

Både når det gælder kvalitet, natur, miljø, dyrevelfærd og bæredygtighed, er den konventionelle fødevareproduktion således på en række felter på højde med eller bedre end den økologiske.
http://baeredygtigtlandbrug.dk/nyheder/2017/07/heldigvis-er-valget-frit/
Bemærk, intet fakttjek hér, men tendensen synes overbevisende rigtig. 'Økologi' er business