Opskrifter:
Forumtråde:
Profiler:

Hvordan vi som verdensamfund og menneskehed kunne og vi

 

Politik

Robert Sodergren
Forum-indlæg: 812
Område: KBH
Dato: 28/9 2012 09:41

Hvordan vi som verdensamfund og menneskehed kunne og vil komme til, at leve og være i livet.

Dette her indlæg, skal ses i lyset af alle de forrige på bloggen. Det er et indlæg, som skære ind til kernen for at vise hvad det er vi er på vej henimod, ikke kan undgå og dermed også, hvordan vi i fremtiden vil komme til at leve og indrette vores samfund og dette på globat plan.

Hvad vi alle er vidende til i dag er, at der er en massiv splittelse og kløft i mellem rig og fattig og i blandt hele menneskeheden som sådan.
Denne barriere, som tit ender med mord, udnyttelse, undertrykkelse og forurening skal ses i lyset af, den forskellige forståelse og bevidsthed der hersker i blandt menneskeheden.
Dette med aspekter som profit, magt og tro, som de mest markante.

Hvis vi starter med den første profit:
Bygge denne på en forståelse om, at vi alle hver i sær er vores egen lykkesmed og at det eneste der er saliggørende er, at tjene penge mange penge, for at kunne leve i så stor luksus af materielle ting som muligt. Status som vises til omverden og gør, at så mener og tror vi er noget og mere end andre. Dette vel at bemærke, ved brug af andres ekspertise og arbejdskraft og dermed hvordan vi end vender og drejer det, på deres bekostning.

Dette har som udgangspunkt, intet med næstekærligheden, heller at give end at tage og at elske sin næste som sig selv, at gøre.
Derved tydeliggøres det også for betragten, at her er menneskeheden på vildspor og den største kollision af livet, udvises af alle dem der af den ene eller anden grund, trofast klynger sig til og fastholder denne model og dermed, er med til at opretholde dette som en forudsætning for de betingelser, livet må og skal leves under for andre og som alle andre så bare må følge, om de vil det eller ej.

Så lad os se på hvorfor det er blevet sådan og hvorfor det er så svært at komme ud af det, dog også hvad løsningen er på denne problematik, som berøre det meste af menneskeheden og ligeså dyrene og som for alle disse berørte, har en masse afsavn og lidelse med sig i sit kølvand.

Vi må langt tilbage i historien, helt tilbage til at der begyndte at blive sat værdi på ting og at disse kunne tages i egen besiddelse og til, at der blev indført privat ejendomsret på alle vores fælles ressourcer, jorde, råstoffer og energikilder, som i dag har medført at det er ganske få medlemmer af menneskeheden der sidder på, styrer, har magten over og dermed besiddelsen af alt dette. Dette på bekostning af resten af menneskeheden, som bare må følge med eller ikke kan se andre muligheder, end at følge denne diktererede vej af de førnævnte medlemmer af menneskeheden.

Dette har som nævnt en masse skævvredet følgevirkninger og aspekter med sig, såsom ulighed, fattigdom, dårligt helbred og sundhedstilstande, sult, undertrykkelse, underbetaling, drab og mord, udnyttelse af arbejdskraften eller mere specifikt og bogstavelig talt af den enkelte menneske- eller dyrekrop.

Hvis vi ser hvad drivkraften bag dette er, kommer vi igen til ud over grådighed, at se at det kun handler om penge og profit og dermed, bliver vi nu klar på at dette er årsagen til de problematikker som er nævnt.

Og så må vi stille os selv det spørgsmål, hvad er penge og er det profitten, der er den reelle årsag til alverdens lidelser eller ligger der noget bagved denne ?

Penge er en købekraft der i dag kan omsættes til, at den enkelte som sætter sin arbejdskraft til rådighed, for den som har brug for den og det på dennes præmisser da det er arbejdsgiveren, der bestemmer og ejer den virksomhed der forespørger det, muliggøre for det arbejdstagende menneske, at det kan opretholde sit liv. For mange og de fleste i menneskeheden, kun på et overlevelses minimum og mange slet ikke så meget.

Derudover er penge, reelt set kun et stykke papir med noget påtrykt tekst og tal, som beskriver dens værdi eller noget metal med nogle inskriptioner, som på samme vis beskriver værdien af denne mønten.
Til sidst men ikke mindst i nyere tid og som er det der fylder allermest i vores tids samfund, nogle fiktive elektronisk værdipapir og penge som reelt ikke eksistere, aldrig har gjort det og aldrig kommer til det, andet end i den fiktive elektroniske finansverden.

Så det kan altså ikke være pengene som er årsagen. Faktisk kunne vi undvære dem og have og opretholde livet for menneskeheden, på et pengeløst samfund hvilket vil komme til at ske ude i fremtiden.
Jeg vil komme ind på hvorfor og hvordan, senere i indlægget .

Pengene og værdien af disse, kunne udskiftes som i den gamle tids byttehandel og dermed, ligeså godt bare erstattes ved at en ting blev udvekslet for en anden, dog kommer vi der til en ny faldgruppe, for hvad er det der bestemmer værdien af tingen i dag.
Det er spekulation, udbud og efterspørgelse og dermed den væremåde og handling, der står bagom hvordan udvekslingen af pengene foregår.

Udbud og efterspørgelse, er sammen med spekulation det som sætter prisen på en vare og det der gør, at det fordyre det at leve i et menneskehedens perspektiv og igen kun til glæde for de få. Dette fordi tingens faktisk pris og den faktiske tid der er sat og brugt til at fremstille og eller udføre den, er en helt anden.
Der sker altså en fordyrelse via disse retningslinjer og handlinger, hvilket gør at der faktisk ikke er nogen logik i, hvad en ting er værd og koster når den er sat til salg, i forhold til hvad den har kostet at fremstille. Dette har vi tydeligt kunne se i forhold til priser på boliger, råvare og andet livsnødvendigt og for et menneske, grundlæggende basalt for at kunne opretteholde et værdig liv i et moderne samfund. Og dermed også som nævnt tidligere, at det igen kun er de få som har meget, der sætter dagsordenen for alle andre og dermed resten af menneskeheden.

Derved bliver vi også klar over, at for at dette kan forandres til glæde for alle, må vi være visionære og indrette verdenssamfundet på en helt anden måde, dette også internationalt set.
Det er ikke nok med, at et enkelt land gør eller forsøger at gøre det, da dette på forhånd, hvilket det også har vist sig at være, er en meget svær og næste umulig opgave, da vi som menneskehed er afhængige af hinanden og hele jordens reserver, for at alle skal kunne leve og ikke kun overleve elle dø.

Derfor er det også vigtigt, at tænke alt i internationale, menneskehed og menneskelig termer og tarv. Det er ikke nok, at en stat kan klare sig eller en stat i staten, en by i staten og et område i byen og det er heller ikke rimeligt. Det er det ikke fordi, velstanden i det pågældende området er dels betinget af jordens og dermed hele menneskehedens ressourcer. Derudover fordi, det er hele menneskeheden som har købt tjenesterne og varene af og dermed bidraget til, at de pågældende indbygger og medlemmer af menneskehedens er blevet mere velhavende, end andre, steder og områder i verden, og igen på bekostning af alle andre, hvilket igen viser effekten af, "jeg, min egen lykkesmed og overført fra dyreriget "the fittest will survive". Igen intet, som har det mindste at gøre med næstekærlighed eller at tjene og være til glæde, gavn og velsignelse for sin næste.
Dermed bliver det også klart, at uanset hvordan vi vender og drejer det, vil vi aldrig af denne vej kunne skabe et værdig og lige samfund for hele menneskeheden . Vi må derfor være visionære og handle derudfra. Kort og godt, vi må sadle om og søge, at finde en anden vej som vi må udvikle og skabe rammerne til, at vi kan tage i vores besiddelse og det som en hel menneskehed og til glæde og gavn for hele denne.

Så vi må blive klar på, hvad det er der skal til og hvad det er vi skal arbejde os henimod og hvordan.

Det først som står klart er, at der er nok til alle. Bare tag den sidste undersøgelse som har vist, at verdens befolkning frådser og smider mad ud og det så meget, at det kunne føde 3,6 milliarder munde. Rigeligt og nok til alle, da der i dag "kun" eksistere næsten en milliard med dette behov og dermed ser vi, at der vil være nok til mere end tre gange så mange.

Det næste er, at verden og jorden har en mængde ressourcer til vores menneskehed og dyrenes rådighed. Disse er bare skævvredet fordelt og kommer dermed ikke hele menneskeheden til gavn.
Derudover, at alt det som kan og altid har gjort livet lettere, som menneske og dermed også som dyr, er alt det vi betegne med ord som; teknologi, forskning og udvikling. Dette står heller ikke vores alles rådighed og igen gør det kun for alle dem som har magt og råd til at købe rettighederne og hemmeligholder det for sig selv, og kun for egen vinding profittering skyld og dermed heller ikke til glæde for hele menneskeheden. Dette være sig forskningsresultater, viden og forståelser, som ville kunne komme alle, hele menneskeheden til gode og skabe et værdigt liv for alle og ikke kun gøre, at det er de få og mindretallet der som idag, kan leve i luksus og overflod og så meget at de dør af det, på samme måde som dem der kunne blive mættet gør det.

Løsningen ville altså være, at fritstille alt dette og dermed kunne lægge det ind i en pulje på midten, hvorfra dem med den største etik og moral, som ikke kunne drømme om eller ville misbruge det i en eller anden grad, ville være de udvalgte forsker med ekspertisen på området kunne fortsætte med, at udvikle det til et større og større potentiale, for menneskeheden og med et miljømæssig og menneskeligt hensynstagen. Dette også udover de i dag skabte stats- og landegrænser, som kun afspejler dem vi ikke har sluppet i vores indre og i hovedet endnu og som med tiden vil blive forsvundne barriere.

Disse nævnte ting fjerne ikke værdien og værdisætningen, som vi så stadig har tilbage, dette fordi forståelsen og fundamentet stadig er bygget på og op omkring et pengesamfund. Derfor må disse væk og fundamentet ændres og erstattes, med et fundament som tilgodeser og støtter op om denne nye forståelse og bevidthed og dette nye verdensamfund.
Som vi ser i dag og har set fra fordums tiders kriser også har vist os, vil penge og brug af penge som redskab, aldrig blive vejen ud af umenneskelighed og uværdig livsvilkår og mulighed til, at skabe et menneske- og dyreværdigt liv og verdensamfund.

Dette gør ikke at arbejdskraften så ikke er til rådighed, det vil den altid være så længe der er forholdsvis sunde og rørrige mennesker, til at stå til rådighed og gøre det der er nødvendigt for verdenssamfundet og hele menneskeheden.
Dog hvis denne livsførelse og betingelserne for liv som vi ser det i dag fortsætter og vi forsætter af dette spor, vil der fremover heller ikke være mange til at kunne stå til rådighed og bidrage. Flere og flere vil få livstillidelser, flere og flere vil bukke under for stress og jag og flere og flere vil få mentale lidelser og dermed blive ukampdygtig, i bestræbelserne på at opretholde livet og verdenssamfundet.

Det vi nu er kommet frem til er, at for at få et værdig liv til at fungere, må der gøres nogle ting og dermed kræver det en vis form for arbejdskraft.
Vi er også vidne til at denne kommer fra menneskeheden selv, som er potentialet til at levere den. Dermed bliver vi også forstående overfor, at denne arbejdskraft vokser og vokser hvis vi passer på dem som udøver den, nemlig det enkelte menneske.
Og jeg vil tilføje, denne arbejdskraft vi har brug for og som må til, for at oprette og videreudvikle verdenssamfundet i menneskehedens tarv, vil i så fald være i så rigt mål til få det skabt.

Fokusset er altså på mennesket og dermed viser det sig, at pengefokuset nok engang viser sin unødvendighed, hvis vi har dette menneskefokus i sigte og for øje.

Der er nu og her som nævnt øverst nogle barriere, såsom tro og andre kulture og måde at se og forstå livet på. Dette dog kun fordi, vi endnu ikke er kommet overens med, at skulle forandre hinanden og ikke har forstået at det ikke er muligt og hvis vi alligevel insistere og forsøger, at vi kun kan gøre det ved hjælp af undertrykkelse og magt. Hvilket heller ikke i det lange løb og på sigt vil være holdbart, da dem det går udover vi rejse sig, som vi ser det nu og altid har set det i et historisk perspektiv, for at stoppe denne undertrykkelse og udnyttelse og det for enhver pris, selv med livet som indsats.

Når dette er sagt, er det også vigtigt at huske på, at drivkraften bag rigtig meget af alt det som er i fokus som problemskaber og gør, at der ikke er en balance og harmoni mellem mennesker, grundes igen i penge og overlevelse og ikke mindst frygt, som ud over at bunde i de førnævnte penge også bunder i mangel på tillid til livet og at retfærdigheden altid kun kan og vil ske fyldest.
Disse aspekter er der kun et at gøre ved og det er oplysning og dermed et fravær af censur og falske meningsdanner og -sætter, derudover livserfaringen som pågår hele tiden gennem hele livet.
Derfor og det desto mindre er det endnu vigtigere, at være visionære og få skabt de rammer der kan muliggøre dette, hvilket jeg kommer til senere når jeg udfolde overskriftens indhold i daglig livsførelse.

Arbejdskraften er til rådighed og det er den fordi, det vil være så lidt den enkelte skal lægge til verdenssamfundet og menneskehedens fællesskab hvis alle i hele verden gjorde og havde mulighed for at gøre det. Det er og bliver ikke muligt under et kapitalistisk samfundsystem uanset hvordan vi vender eller drejer det, ved denne model indtænkes der også i arbejdsløshed, da det skaber mulighed for løntryk og dermed støre indtjening og profittering for kapitalisten og ejerene.
Derudover fordi den ovennævnte teknologiudvikling vil medføre, at det bliver lettere og lettere at være menneske og at kunne opretholde livet, for mange af de funktioner som er indeholdt i arbejdet i dag, kan erstattes af robotter og vil med tiden helt forsvinde. Dermed vil ens tid også kunne bruges på noget helt andet i dag, hvor den er bundet op på og i penge og at opretholde et liv kun med dette for øje.
Hele finanssektoren og alle dens interessanter, vil miste sin værdi, ligeså forsikrings- og pensionsbranchen, som alle vil få nye funktioner, funktioner som jeg vil kommer nærmere ind på nu i det næste. Der må nemlig være en lighed også i udbudet af arbejdet, hvilket bliver belønnet ens for alle.
Derfor er der brug for en funktion til at udregne, hvad det koster at være menneske fra vugge til grav og hvad det vil svare til i opgjorte timer fra vi bliver voksen og arbejdsduelige og til vi ikke mere skal lægge en arbejdsindsats. Så kommer det heller ikke mere til at kunne handle om børnearbejde, undertrykkelse og udnyttelse af børn, som dermed kan vokse op i trygge og forudsigelige rammer, med fokus på betingelserne for at være barn og udviklingen og formåen det indebære..

Alle de omkostninger der er forbundet ved et almindeligt humant og moderne liv, som indbefatter at alt hvad der er brug for af husly, kost, beklædning og mulige rammer for udvikling og uddannelse, er indbefattet og det for alle. Dem der vil og ønsker at have lidt mere, må tilsvarende lægge lidt flere timer, hvilket er ens forudsætninger og betingelser for alle, da arbejdskraften værdisættes ens og alt er til rådighed for alle.

En meget opbyggende ting ved denne indretning er, at alt berigelse og kriminelitet vil ophøre og ikke længe giver mening. Ingen vil mangle noget og det eneste der har værdi er arbejdskraften som er ens værdimæssig og eneste og samme betalingsmiddel for alle. Alle ville kunne lægge det lille timetal af arbejdskraft, som vil svare til ca. 5 timer om ugen og fordi der derudover ikke er noget at omsætte, vil der heller ikke være noget at berige sig med, da alle har lige muligheder for at får det de ønsker ved på samme vis, at lægge timeantallet det svare til.
En ekstra foranstaltning vil være som Martinus nævner i sine analyser, at alle blev udstyret med et verdensborgerpas, hvis eneste funktion er at vise og indstemple timeantallet, der løsgav de gode som ønskes, dog som grundlæggende for alle, kunne opretholde et værdig moderne liv fra vugge til grav.

En meget vigtig og den måske vigtigst ting ved denne verdensamfundsindretning er, at alt krig vil ophøre da ingen laver våben, da det ikke er en del af et værdigt liv for et humant næstekærligt menneske og ingen er der at gå i krig med, da alle grænser er væk og der intet er at besidde, da alt er alles og til glæde og lige distribution for og til alle.

Nu står vi så tilbage med en samfundsmodel, der muliggør og frigiver en masse tid og ressourcer til, at udvikle sig kreativt, musisk og åndeligt som menneske. Alt den fritid, som i dag efter en meget og unødvendig lang arbejdsdag, i denne forståelse, vil muliggøre dette.
Tid til at udvikle samfundet og demokratiet, hvilket indfatter tid til at møde sig selv og det store potentiale som vi alle rummer og bare ikke har fået kontakt til og tid til at gøre det hele meget smukkere og skønner for hinanden og dermed, at udleve elsker hverandre, elske sin næste som sig selv og heller give end at tage.

Vi ville have mulighed for alle hver især, at fokusere og går i dybten med alt der ville gøre os til større skabninger og næstekærlig ligeså. Vi ville kunne gå i dybden med at forstå kroppen og give den de mest optimale betingelser af leve under, i ånden af dette.
Vi ville har mulighed for og ligeså tid til at leve et liv, hvor vi havde fokus internationalt på forebyggelse og ikke symptombehandling og lappeløsninger.
Vi ville kunne bedrive vores hobbyer og udvikle dem på tværs af hele verden og kun med et mål for øje, at skabe glæde og nydelse for alle involverede og for alle som havde interesse for det vi kunne fremvise og videregive.
Vi ville få tid til, at finde ud af og ligeså svar på, hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvor vi er på vej hen.
Vi ville have mulighed for, at gøre det på vores egen præmisser og i takt med vores egen formåen og mulige udviklingsproces.
Vi vil så og sige kunne bestemmer over vores eget liv og ingen ville være undertrykt af dette, da vi ville være uafhængig økonomisk af hinanden.

Vi ville så og sige kunne leve og det for livet, til glæde for os selv og andre så det blev en fryd og nydelse og ikke som i dag for mange, en overlevelse og pligt.


https://www.facebook.com/pages/%C3%85ndsvidenskabAandsvidenskab/286281888079008

http://aandsvidenskab.blogspot.com/
vericon
Forum-indlæg: 700
Opskrifter: 1
Område: Sydjylland
Denne bruger har i år '14 doneret penge til at holde Vegetarkontakt.dk kørende.
Dato: 28/9 2012 19:13

Problemstillingen kan kortes ned til at vi er for mange og vi bruger for meget -

At rette op på det problemkompleks vil kræve drastiske indgreb, som ingen af de nuværende samfund agter, evner eller magter at gennemføre -

Som Loeonard Cohen udtrykker det: "It will be hell to pay when the music stops" - så derfor spilles der videre op til dansen om den varme grød -

" Get ready for the future - it is murder "

Jeg tro det bliver ret grimt - det vi kommer til at opleve er et kollaps af de nuværende systemer - med hvad deraf følger -

Venlig hilsen
Vegesmølf
Forum-indlæg: 157
Opskrifter: 1
Område: Midtjylland
Dato: 29/9 2012 14:04

Ditto Vericon.

Min fornemmelse peger også den vej. Så jeg gør hvad jeg kan, så godt som jeg kan og krydser fingre for resten...
Pernille
Forum-indlæg: 283
Opskrifter: 8
Område: Andet
Dato: 29/9 2012 16:59

Det lyder næsten som det utopia Varinka forsøger at skabe i Svend Åge Madsens Se Dagens Lys..
Jeg er enig med dig, men har svært ved at tro på at det kan lade sig gøre
vericon
Forum-indlæg: 700
Opskrifter: 1
Område: Sydjylland
Denne bruger har i år '14 doneret penge til at holde Vegetarkontakt.dk kørende.
Dato: 29/9 2012 17:56

Hej vegesmølf -
jeps, man skal for alt i verden undgå panik ;-)

Venlig hilsen
Robert Sodergren
Forum-indlæg: 812
Område: KBH
Dato: 5/10 2012 11:15

Vericon,

Vi bliver mange flere og det skal der nok også blive plads det, det sker jo ikke over en nat og kun i takt med den enkeltes opvågnen og bevidstgørelse, så det kan kun gå i den retning, om det bliver voldsomt eller ej er op til den enkelte og handler om vi tør møde og åbne os for forandring.

Dog helt enig alt må omdannes og omstilles og muligvis væk, da det alt sammen bygger på den gamle forståelse og bevidsthed, både hvad angå fundament, lovmæssigt og forståelsesmæssigt omkring menneske, lidelse og livet. :-)


Robert Sodergren
Forum-indlæg: 812
Område: KBH
Dato: 5/10 2012 11:24

Pernille,

Utopia var det ikke navnet på den by som det omhandlede.

At kalde noget for utopi som kan opleves som muligt under de rette forudsætninger, vil være at sidestille med fantasi.
Alt hvad vi tænker, ønsker oplever er muligt og ligeså at skabe, det kræver bare at jorden er gødet og vi har opbygget den bevidsthed og forståelse som dette nye´s fundament skal skabes på og fra.

Det handler ikke om en tro for mig, men en logisk udvikling der kun kan går denne vej, da det vi er ved at se nu er, at der kommer en naturlig mættelse og flere og flere præderer for andre måde at leve på og øver sig i at manifestere og viderebringe disse. Dette er forstadig til at det bliver og muliggøres i denne ånd. :-)))

Det der mangler lige nu er at vi gør op med alt forståelse om at vi selv hver især, såvel menneske som stat og land står for at gøre det, da dette er fuldstændig umuligt i en global af hinanden afhængig verden og verdenssamfund.
Vi skal få øjnene op for at det er det samme vi bokser med og løsninger er at finde international, det handler ikke om der er råd og hvad det koster, det handler om hvad der skal til og hvordan at gøre det.

Så når denne lille :-))) bevidsthedsbarrier er brudt, kan det ikke og vil det ikke undgås at ske. :-)
Robert Sodergren
Forum-indlæg: 812
Område: KBH
Dato: 5/10 2012 11:25

Vericon,
Nej ingen panik, kun forståelse, accept, bevidst livsførelse og tålmodighed. :-)
Pernille
Forum-indlæg: 283
Opskrifter: 8
Område: Andet
Dato: 5/10 2012 12:50

Robert: Du har fuldstændig ret, tror jeg har været lidt i mit pessimistiske hjørne da jeg skrev overstående (:
Jeg tror bare desværre der er alt for mange snæversynede mennesker til at det ville kunne lykkedes i vores levetid, men selvfølgelig tror jeg på det (: !