Opskrifter:
Forumtråde:
Profiler:

Alternativet

 

Politik

Serenity
Forum-indlæg: 1699
Område: Nordjylland
Dato: 9/4 2015 19:15 | Indlæg redigeret den: 9/4 2015 19:29

Jeg kunne godt tænke mig at vide hvad folk synes om alternativet. Nogen der er værd at stemme på?


http://alternativet.dk/10-punktsprogram/

Her er nogle citater fra deres hjemmeside.
3.4.1 FORSLAG | Spis grønt
Et menneske har ikke brug for mere protein end det, der findes i 300 gram kød om ugen. Som det ser ud lige nu, forbruger vi i gennemsnit ca. 240 gram kød om dagen. Hvis vi bringer det samlede kødforbrug ned til et niveau, der svarer til 100 gram kød om dagen per person, ville det have en lang række fordele. En sådan omstilling vil frisætte store arealer i det danske landskab, som vil kunne bruges på sammenhængende naturlandskaber eller planteproduktion, som er langt mindre næringskrævende. Desuden vil et reduceret kødforbrug bidrage til en mere mangfoldig natur, et mere bæredygtigt landbrug og en øget folkesundhed.
Derfor vil Alternativet arbejde for at gennemføre landsdækkende kampagner for flere grønsager i danskernes kost. Vi vil foreslå implementeringen af en ugentlig, landsdækkende ‘spis grønt dag’, som i første omgang effektueres på alle offentlige institutioner i håbet om, at den kan blive en folkeligt accepteret begivenhed.
3.5.1 FORSLAG | Omlægning til 100 pct. økologiskproduktion før 2040
Alternativet vil arbejde for en omstilling af landbruget, så det er 100 pct. økologisk inden 2040.
Et 100 pct. økologisk landbrug vil i kraft af et reduceret forbrug af kunstgødning og sprøjtegifte betyde store fordele for miljøet. På samme måde vil befolkningen og folkesundheden også mærke en positiv effekt, da vi vil få sundere, mere næringsrige og renere grøntsager.
En omlægning til 100 pct. økologisk produktion kan f.eks. styrkes ved at fritage Ø-mærkede varer for moms. En hævning af momsen på ikke-økologiske varer kan også være en løsning. Da sådanne forslag kan opfattes konkurrenceforvridende og dermed møde modstand i EU, kan det blive nødvendigt, at vi allierer os med andre EU-lande.
Hvis 100% økologisk produktion skal kunne give højt nok udbytte til både at brødføde den danske befolkning og bidrage til eksporten, er der behov for innovation i dyrkn-ingsmetoderne, så den økologiske planteproduktion bliver mindre afhængig af tilførsel af næringsstoffer fra husdyrproduktionen. Desuden skal vi blive endnu bedre til at undgå udvaskning af næringsstoffer fra markerne og til at genindsamle fosfor og kvælstof. Alternativet vil styrke innovationen på begge områder.
Omlægningen vil uden tvivl påvirke de virksomheder, der i dag lever af at forarbejde de danske råvarer. Det er vigtigt, at vi tager hånd om denne udfordring og skaber de bedst mulige rammer for omlægningen, som desuden kan resultere i nye og spændende muligheder for branchen – ikke mindst på eksportmarkederne.
Det er også vigtigt, at regler om håndtering og emballering af økologiske varer ikke bliver en uoverskuelig barriere, som står i vejen for overgangen til økologi i praksis. Det skal med andre ord gøres lettere for producenter, distributører og forhandlere af økologiske varer at håndtere økologien og bringe den ud til forbrugeren.
Røsle
Forum-indlæg: 865
Opskrifter: 4
Område: Midtjylland
Dato: 9/4 2015 20:00

30 timers arbejdsuge <3 <3
Sabine Raun
Forum-indlæg: 95
Område: Fyn
Dato: 9/4 2015 21:38

Umiddelbart synes jeg at ideen om borgerdrevne lovforslag er intet mindre end fantastisk, men resten lyder som utopi uden nogen konkrete bud på hvordan noget som helst egentlig skal implementeres.

Det der bekymrer mig mest er nok at de i kommentarer fortæller at politikken vedtages på nogen konferencer, hvilket er en meget sjov ide, men i praksis kan komme til at føre til en inkonsistent politik. De vil favne over rigtig meget, men når de maler med så bred en pensel kan jeg ikke se om det kan blive til et samlet billede, og hvordan de vil realisere deres politik.
Serenity
Forum-indlæg: 1699
Område: Nordjylland
Dato: 9/4 2015 22:44 | Indlæg redigeret den: 9/4 2015 23:08

Der er da to forslag i ovenstående citater. En ugentlig spis grønt dag på alle offentlige institutioner og en sænkning af momsen på økologiske varer.

Jeg kan også godt lide tanken om en 30 timers arbejdsuge, men hvis man er timelønnet, og lønnen per time ikke ændrer sig, vil det betyde, at man får ca. 18,9 % mindre i løn.
Røsle
Forum-indlæg: 865
Opskrifter: 4
Område: Midtjylland
Dato: 10/4 2015 00:32

men hvis man har et højt forbrug er der vel ingen der forbyder en i at arbejde over tid. Og hvis man ikke har et højt forbrug er det fandeme lækkert at have en ekstra fridag om ugen. tror det ville hjælpe på rigtig, rigtig mange ting i det her samfund
Sabine Raun
Forum-indlæg: 95
Område: Fyn
Dato: 10/4 2015 06:08

Ja Serenity, men det er bestemt minoriteten af forslagene i deres 10 punkts plan det samme gør sig gældende for. Selvom jeg er enige i mange af deres mindre forslag, som de to overstående, isoleret set, kan jeg bare ikke se hvordan de vil få hele puslespillet til at gå op. Nogen af de forslag de ligger frem kræver meget store investeringer, og hvis det samtidig er meningen vi skal arbejde mindre vil det ikke komme til at hænge sammen.

Jeg elsker tanken om en stat for borgerne, men jeg synes ikke at de er klare i spyttet i forhold til hvordan det skal fungere. Der er meget store felter som de slet ikke udtaler sig om, eksempelvis udenrigspolitik og skattepolitik.
vericon
Forum-indlæg: 715
Opskrifter: 1
Område: Sydjylland
Denne bruger har i år '14 doneret penge til at holde Vegetarkontakt.dk kørende.
Dato: 10/4 2015 07:41

Hej
der er da helt klart brug for at se på langsigtede,stabile løsninger -
Om alternativet så er et alternativ ved jeg ikke rigtigt.
Jeg mangler et grundlæggende udgangspunkt for selvstændigt at kunne fremme hvad vi sammen finder ud af -

Man har på forhånd bundet sig op på ekspansion på alle leder uden reel indflydelse:

"Ja, jeg tror på det europæiske projekt: Uffe Elbæk, politisk leder, Alternativet"

Her er omkvædet:
Bevar mig vel
det bestemmer vi ikke selv
Vi får direktiver
nede fra Bruxelles

Det er da lige lovligt bevidstløst :)

Venlig hilsen
HJ